Les Illes Balears són la segona comunitat en que ha augmentat més

colas en la seguridad socialEl senyor Rajoy ja presumia ahir al Japó , abans que es coneguessin oficialment les dades, que les xifres de l’atur registrat del mes de setembre d’enguany serien molt bones, confirmant així una recuperació econòmica que ningú que no sigui del PP ha observat fins ara. La realitat és molt diferent, el nombre total de persones inscrites en demanda de feina ha augmentat en relació al mes d’agost en 25.572 i el nombre d’afiliacions a la seguretat social s’ha reduït en 22.242, amb la qual cosa ens dóna una reducció en termes anuals de 504.358 persones. Aquest indicador tant preocupant és més rellevant que el nombre de persones inscrites en les llistes de demandants, ja que la seva baixa es pot produir per molt diversos motius que no tenguin res a veure amb haver trobat un lloc de feina. La davallada continua d’inscripcions a la seguretat social posen el risc el sistema i és la justificació de les mesures antisocial que adopta el PP.

Per tot això, EU considera una gran irresponsabilitat les valoracions optimistes fetes des del Partit Popular, i encara més la persistència en unes polítiques que ens han portat a aquesta situació. Que l’augment de l’atur sigui inferior al que es va produir fa un any és conseqüència de la brutal reducció del mercat de treball, que ja no permet expulsar molts més treballadors. En cap cas correspon a una millora de la situació econòmica.

Per a EU no podem quedar-nos només en les xifres totals, sinó que hem d’analitzar altres indicadors. Així veiem que la poca contractació que es fa és molt majoritàriament temporal i, en molts casos, a temps parcial, la contractació indefinida a temps complet pràcticament ha desaparegut. Tot això fa que la massa salarial global que perceben els treballadors per compte aliè sigui molt inferior a la que hi havia abans de la crisi.

Si els ingressos que tenen els treballadors que encara conserven un lloc de treball han empitjorat, els que han perdut el lloc de feina també veuen com disminueix la protecció social. No només hi ha un gran nombre de persones sense feina que no reben cap tipus de prestació, sinó que paulatinament es va reduint el nombre d’aquestes i també el seu import econòmic.

Pel que fa a les Illes Balears, les xifres són absolutament dolentes: el mes de setembre ha augmentat en 2.898 el nombre de treballadors inscrits, amb un increment del 4,17%, que ens situa com la segona comunitat de l’Estat en percentatge. Encara pitjor és  la xifra de baixes de la seguretat social, que es situa en 13.290 i és la pitjor de tot l’Estat. I això passa en un mes que encara és de temporada, cosa que ens fa témer un hivern terrible, una vegada que tanquin totes les empreses de temporada.

Així i tot, la situació és encara pitjor, ja que les dades d’inscripció en les llistes de les oficines d’ocupació no reflecteixen la totalitat de les persones sense feina. Les dades de l’EPA del tercer trimestre segurament ens retrataran una situació encara més dramàtica.

Per tot això, EU considera que no  estan justificades les valoracions triomfalisme i que no és cert que ens trobem en un procés de recuperació. Al contrari, ens trobam en la profunditat d’una gran crisi econòmica i social de la que serà molt difícil sortir, i les polítiques del PP en absolut van en el sentit de superar aquesta situació, sino en el d’aprofitar-la per a retallar drets social i configurar una societat més dual i més injusta.

Share This