carrer comercial tancatAvui, 2 d’octubre, hem conegut les xifres d’atur a Menorca. 772 persones més s’han quedat sense feina durant el setembre, segons els registre del SOIB, encara que hem de recordar que aquesta oficina només registra les persones que voluntàriament s’apunten i que cada cop n’hi ha més que pel fet de no tenir prestacions o no poder renovar el permís de residència per manca de feina, no ho fan i açò fa que en els darrers mesos les comparatives interanuals siguin positives, però no és més que un miratge.

Respecte el passat mes d’agost, per sectors,  indústria, agricultura, i pesca,  boni bé no tenen variacions, i en el sector de la construcció fins i tot hi ha 54 persones manco a l’atur. És idò al sector serveis on hi ha 810 persones més a l’atur: 531 d’Hoteleria, 126 de comerç i 153 de la resta de serveis. Podem afirmar clarament amb aquestes dades que el sector que representa més del 80% del PIB de Menorca, no estira de l’ocupació ni de l’economia. Greus són per tant aquestes xifres que vénen a desmuntar la propaganda feta des de Rajoy fins a Santiago Tadeo, que diu que ja arribem al final de la crisi i que prest començarem a remuntar.

Però el propi Govern del PP amb les seves previsions i els seus actes desmenteix allò que diuen. En els pressupostos de 2014 tenen previst per una banda una caiguda de les cotitzacions a la seguretat social del 2’9%, és a dir tot i que hagués més cotitzants i més persones fent feina, aquestes ho farien amb contractes temporals i sous baixíssims cotitzant manco que amb sous de jornada completa o amb convenis col·lectius, de tal manera que 3 persones amb contractes parcials, cobrant un sou de 500€ mes aporten menys a la seguretat social que 1 persona cobrant 1.500€.

A més, amb les reformes fetes pel PP  i els pressuposts de 2014 es castiga a les persones que estan en atur o han d’anar al FOGASA. En el primer cas es redueix en 1744’4 milions les aportacions a prestacions per l’atur, un 5’6% manco (hem de recordar que al mes de juliol de 2013 el pressupost es va haver de d’incrementar en 5.000 milions perquè no arribaven) sobre el que realment es gastarà el Govern. No hi ha per tant increment real, és una manipulació de la realitat! A més, disminueix l’aportació destinada a foment de l’ocupació en un 14% i les quantitats destinades a les Comunitats Autònomes tenen una retallada superior al 60%

Amb el FOGASA la retallada és del 2% però s’ha de tenir en consideració que hi ha 167.000 expedients que encara estan sense resoldre. Al final els treballadors, a més de no cobrar, s’han d’esperar un any o més per rebre els doblers del FOGASA, que recordem van sofrir una forta retallada per part del PP.

Aquest setembre, ha començat la temporada baixa i la tardor, però per als aturats, contractats eventuals o de jornada parcial el llarg hivern ja és aquí. La crisi té remei, el Govern no.

 

Àrea de Treball d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida

Maó, 2 d’octubre 2013

 

Share This