El Coordinador d’EUIB, Manel Carmona, ha rebut resposta de la Casa Reial a la carta que li havia adreçat en data 24 de maig en la qual li demanava la seva intervenció per a fer possible que el iot Fortuna, que s’havia destinat al servei de la família reial i que aquesta retornà a Patrimoni Nacional, sortís a pública subhasta i els fons que s’obtinguessin de la seva venda es destinessin a atendre necessitats socials de les persones més desafavorides de les Illes.
 
La casa reial en la seva resposta a Manel Carmona afirma compartir els objectius i diu que ha traslladat la petició al govern central.
 
Resulta sorprenent veure com la Casa Reial té una sensibilitat major que la demostrada pel govern central o el balear, que han optat per “retornar” el iot a la Fundació dels grans empresaris turístics i financers que sufragaren una part del cost del iot.
 
Els empresaris que “donaren” el vaixell a la Casa Reial ho feren amb l’objectiu d’augmentar la promoció turística i amb el de donar-se publicitat a ells mateixos. Aquest dos objectius ja s’han complit i, per tant, no tenia cap sentit el “retorn” del vaixell a aquest empresaris. Menys en tenia encara si tenim en compte que la inversió pública que s’ha fet per a la compra i manteniment d’un iot que, no ho oblidem, va ser “regalat” ha estat superior a la dels “generosos” empresaris que fan regals amb data de devolució.
 
EU agraeix la comprensió de la Casa Reial i la seva bona voluntat, però lamenta que, precisament en aquest cas, el govern hagi decidit no fer cas a les indicacions règies i hagi optat per la incomprensible decisió de regalar un bé que ja forma part del Patrimoni de l’Estat a un grup d’empresaris que no haurien de ser en cap cas els receptors d’aquest bé. Entenem la seva missiva com una cridada d’atenció a la sempre golafre oligarquia de Balears, una clatellada a la decisió del govern i un gest de bona voluntat.
 
El fet d’agrair les bones paraules de la Casa Reial, és per a EU una cortesia i un gest de bona educació, que no suposa renunciar als nostres principis republicans.
Share This