Només un de cada 5 aturats creuen que podran trobar una altra feina en un termini raonable

desesperacio per no trobar feinaL’enquesta de Gadeso fa una radiografia de la realitat balear que és molt més il·lustrativa que totes les declaracions que es fan des del Govern. I aquesta radiografia és tràgica: només un 19% de les persones que han perdut la seva feina tenen esperances de trobar-ne una d’altra en un termini raonable de temps. El desànim s’ha instal·lat en la societat balear i els desocupats veuen com cada vegada es més improbable que puguin trobar un altra lloc de feina que els permeti la seva realització personals i uns ingressos econòmics per a ells i les seves famílies.

El percentatge de persones que han perdut l’esperança és cada vegada més elevat i això no correspon a una percepció subjectiva, sinó a la crua realitat que demostra que no es creen llocs de feina i que els pocs que es creen són de molt mala qualitat i no solen ser per aquelles persones que han perdut el seu o que porten temps a les llistes de l’atur.

També és molt significativa la xifra de les persones que creuen que l’economia va bé, que és únicament d’un 2,5% de la població enquestada. També en aquest cas, els resultats tenen una gran lògica: els beneficiaris d’una gran temporada són una mínima part de la població, mentre que per a la gran majoria les coses han seguit igual o han anat a pitjor. El desànim està tant instal·lat que són pocs els que creuen que les coses millorin en 2014, ja que veuen que la tendència és la mateixa i es temen que els previsibles augments d’ingressos turístics (els hotelers estan negociant un important augment del preu de les estades) acabin beneficiant únicament als mateixos de sempre.

Tot això ens reafirma en la necessitat d’una nova política que tengui cop a objectiu central la generació de llocs de feina, atenent especialment als joves i las aturats de llarga durada. Una nova política que explori altres jaciments d’ocupació i que doni esperances a la gent de poder sortir de l’atur. Una política que controli que no es facin jornades abusives i malt pagades per tal de no fer noves contractacions. Una política, en definitiva, que faci que es generi més riquesa i que aquesta estigui més ben repartida.

 

Share This