El millor seria incorporar-lo a la xarxa pública i deixar de fer convenis amb clíniques privades

 

Hosp Palma-Creu-RojaL’hospital de la Creu Roja corre el perill de tancar portes si no aconsegueix un acord amb el Govern que permeti la seva supervivència. Tot i que des de la Conselleria s’afirma que hi ha voluntat de tancar un “conveni singular” que permetria la continuitat d’aquest hospital, el que ha passat fins ara és que el conveni s’ha signat amb una empresa lucrativa.

 

Per a EU, la prioritat del Govern hauria de ser assegurar el manteniment de l’hospital de la Creu Roja i la seva activitat assistencial i quirúrgica. Tot i que formalment es tracta d’una infraestructura privada, no podem obviar que la Creu Roja és una organització altruista, sense cap ànim de lucre, col·laboradora habitual de les institucions públiques, especialment de les sanitàries. Per aquest motiu no s’entén la manca de voluntat de Govern per al manteniment d’aquest hospital.

 

EU afirma que el més lògic seria la incorporació plena de l’hospital de la Creu Roja en la xarxa assistencial pública. Tendria molta més lògica aquest fet que l’actual actitud de promoure acords amb empreses comercials que es plantegen la sanitat com a negoci, en comptes de com un dret bàsic de les persones.

 

Les infraestructures sanitàries privades estan proliferant, aprofitant-se del malestar ciutadà per les retallades públiques i per les llistes d’espera. Aquest fet ja suposa un tracte de favor per assegurar –los beneficis empresarial. Si a això afegim que la Conselleria acorda desviar-los pacients pagant les actuacions amb recursos públics, la conclusió és evident: es fa un mal ús dels imposts dels ciutadans i s’afavoreixen negocis privats en comptes de potenciar el servei públic.

 

EU exigeix de la Conselleria de Salut no deixi caure l’hospital de la Creu Roja i que iniciï els tràmits per a la seva incorporació de manera estable a la xarxa assistencial pública, a l’hora que deixi d’afavorir els negocis sanitaris privats.

Share This