L’anunci dels pressuposts municipals de 2014 està ple de mentides (res que cridi l’atenció per a qui conegui el menyspreu cap a la veritat del regidor d’Hisenda Julio Martínez)
 
Isern presentant pressupostosL’equip de govern  ha convertit l’Area d’Hisenda en una cambra dels horrors. on les xifres  són sistemàticament torturades  fins que » cantin» el que l’interessa al PP .
 
D’altra banda, el Sr. Martínez, al que, durant l’anterior legislatura, sempre li va semblar insuficients els tímids avanço donat per l’anterior govern en matèria de pressuposts participatius, ha prescindit totalment d’aquesta figura i presenta els pressuposts sense cap tipus d’informació ni de debat previ. En aquestes condicions, entrar en el debat abstracte de les grans xifres pressupostàries és senzillament impossible i obliga a entrar en el detall de les coses.
 
A tall d’exemple, EU vol aprofitar per denunciar la burla social i el frau pressupostàri que significa que, a mitjans d’octubre, encara no s’hagi aprovat la convocatòria de les ajudes del 2013 destinades a entitats dedicades als menors abusats o en risc d’exclusió social, a prevenció de les drogodependències, discapacitat, exclusió social, persones majors, immigració, cooperació al desenvolupament i desenvolupament comunitari.
 
 Tenguent en compta que la convocatòria s’ha d’aprovar en Junta de Govern,s’ha  de sotmetre a informació pública s’ha d’obrir un termini per presentar projectes i per avaluar-los, això vol dir que la de l’any 2013, si finalment es fa, no serà una convocatòria de projectes a fer sino de coses fetes per aquelles entitats que s’hagin atrevit a fer-les sense tenir cap tipus de garantia de ser subvencionades per l’Ajuntament.
 
En resum, EU té la convicció que les entitats socials rebran una ajuda efectiva el 2013, EN EL MILLOR DELS CASOS, no superior a 1,1 milions d’ euros. Una quantitat que res té  a veure amb els 2.7 que figuraven al pressupost inicial del 2013 ( és a dir, al document sortit de la cambra de tortures del Sr. Martínez) i que encara té menys a veure amb els 5,6 milions (un 80% més) que l’anterior regidoria de Benestar – regentada per EU – destinava a aquesta finalitat.
 
L’assumpte és encara més pervers si recordam que, quan es presentaren els pressuposts del 2013, el Sr. Martínez va dir que eliminava les partides nominatives (de les que es beneficiaven bàsicament les entitats destinades a persones amb discapacitat) perquè, per transparència, era millor que es presentassin a la convocatòria general… una convocatòria que, a 18 d’octubre, encara no està convocada 

 

Share This