impostos municipals Es CastellDes d’EM-EU des Castell voldríem fer un seguit d’aclariments als veïns del municipi referents al nostre posicionament en el darrer plenari municipal del mes d’octubre. Deim als veïns del municipi, per què l’equip de govern, especialment el PP, no escolta ni atén a propostes per moltes vegades que se les repetim.

EM-EU es va abstenir en tots els punts del darrer ple (les bonificacions de les taxes i les reduccions de les multes), excepte en els dos darrers en què vam votar en contra: el conveni del CIM pel molí del camí vell de Maó i el marc pressupostari 2014-2016.

Per què abstenir-se en les bonificacions de les taxes? Bàsicament per què no son tant per reduir-les als veïns del municipi , sinó que tenen un efecte recaptatori. És a dir, des de l’entrada de l’actual equip de govern, s’han anat actualitzant o augmentant diverses taxes municipals. Des del primer moment EM-EU vam votar en contra d’aquest augment, a causa principalment per la situació econòmica, dramàtica en moltíssims casos, que patim els veïns del municipi des Castell. Cal recordar que es Castell és el municipi amb la taxa d’atur més alta no només de Menorca sinó de Balears.

Quin és el problema i per què es realitzen ara , aquestes bonificacions? Idò és més senzill del que sembla: per poder fer caixa. Per què? Perquè la situació actual d’atur, precarietat laboral i pobresa no permet als veïns poder fer front als diversos impostos i taxes municipals. Per tant, es recapta menys  i cada cop hi ha més i  més famílies i individus que fraccionen els pagaments. Evidentment al consistori prefereix que els pagaments es facin de cop per poder disposar de líquid al més aviat possible.

La pregunta seria , per què no es va fer quan ho demanàvem des de l’oposició fa dos anys? Simplement per què ho demanava l’oposició.

EM-EU va votar en contra del conveni amb el CIM referent a la millora del molí del camí vell de Maó, un conveni que obliga en principi que l’Ajuntament ha de destinar-hi 25000 euros. L’equip de govern i per damunt de tot el senyor batlle sempre han parlat de cost cero per a les arques municipals. És cert que aquesta quantitat no té per què provenir de l’ajuntament exclusivament, però ha de tenir una justificació en factures, és a dir , que no val el voluntariat i per tant com que no hi ha partida pressupostària en el 2013 s’ha de comprometre a guardar-ne una dels pressupostos del 2014. A açò s’hi ha de sumar els més de 63000 euros per la compra del terreny rústic on està situat.

Quina va ser la postura en el seu moment d’EM-EU ? Votar en contra perquè creim que sigui una prioritat principal, per diferents motius:

 1. Pel fet de ser un terrenys rústic els propietaris no poden especular ni edificar-hi, i no era necessària la seva adquisició en el 2013.

 2.  
 3. No deim que estem encontra de l’adquisició i rehabilitació del molí de l’entrada del municipi, sinó que pensam que no era una prioritat davant d’altres més importants i que es podria posposar al 2014, és a dir  quan realment estarà finalitzada l’obra del molí. El que deixem i proposàvem des de EM-EU.

 4.  
 5. Quines són aquestes prioritats segons EM-EU? Posaré dos exemples

  1.  
  2. Les necessitats en serveis socials són immenses. És cert que s’ha augmentat el pressupost: un 30% després d’anys de mantenir la partida. Però si per cobrir les mancances de la població enlloc d’augmentar el 30% fossin del 50 ó 70%? Hi ha projectes que no s’han dut a terme as Castell perquè no hi ha suficients recursos.

  3.  
  4. Amb els doblers de la compra del terreny podríem haver adquirit 3 petites fonts d’osmosi inversa. Amb una és possible subministrar aigua potable a una població de 8000 habitants. És possible que els nostres fills no disposin d’una font d’aigua potable a l’Esplanada?.

Per què vam votar en contra dels marcs pressupostaris 2013-2016?

Aquests marcs pressupostaris vénen donats per el pla d’ajust municipal imposat als ajuntaments en deutes, deutes que l’Ajuntament des Castell no tindria si en el seu moment (en el seu moment, repetim) el Govern Balear i el CIM haguessin fet front als deutes amb el municipi des Castell independentment de qui governa, o qui governava. Si s’haguessin rebut aquest diners no tant sols no hauríem necessitat d’un pla d’ajust, sinó que hi hauria hagut superàvit, ergo no hauria fet falta aquest marc pressupostari , que ens dóna un marge de 70000 euros per a emergències. En altres paraules, es Castell , un municipi de 8000 habitants, té un marge de poc més de 11 milions de les antigues (o futures) pessetes.

Assemblea municipal d’EM-EU des Castell

Share This