consellera-Camps-dEducacio-i-Guillem-EstarellasEls dirigents del PP estan de tournée pels pobles de la Part Forana de Mallorca, intentant convèncer als seus propis afiliats de les bondats del TIL. Les reunions són exclusives pels militants i s’accedeix a aquestes reunions “explicatives” per rigorosa invitació(en realitat són actes de propaganda que ha de ser necessàriament a porta tancada per evitar que algú amb coneixement de causa qüestioni les seves mentides).

No obstant, de vegades no poden garantir el secretisme i es cola alguna persona “indesitjable” que desmunta les fal·làcies del PP i posa en evidència als seus dirigents. És el que li va passar a Muro al totpoderós Secretari d’Educació i conseller a l’ombra, Guillem Estarellas.

El senyor Estarellas sembla desconèixer les instruccions (en realitat imposicions) que s’envien des de la seva Conselleria als centres, que els obliga a impartir en llengua anglesa matèries per a les que no hi ha professorat preparat ni alumnat en condicions de seguir les explicacions en aquesta llengua. Però tengué la poca vergonya d’acusar als equips directius dels centres de fer una aplicació inadequada del TIL quan compleixen estrictament les directrius que han rebut. No li quedà més remei que parlar d’aquesta “inadequació” davant l’evidència que la imposició de l’aprenentatge en anglès allà on hi ha percentatges importants d’alumnes que no dominen correctament cap de les llengües oficials de Balears, porta al desastre als alumnes.

Però ni Estarellas, ni la consellera florer, ni molt menys el màxim responsable d’aquest desbarat -Bauzà- pensen dimitir o rectificar a pesar que dia a dia queden més en evidència les seves mentides i el desastre que han generat. La conselleria ha hagut d’admetre que els centres concertats no estan obligats a aplicar el TIL, a pesar que reiteradament havien dit el contrari. D’aquesta manera aquest centres, que també es financen amb diners públics, gaudeixen d’unes avantatges que no tenen la resta de centres, als que s’obliga de manera tant autoritària com a il·legal, a aplicar el TIL al marge del projecte lingüístic aprovats pels consells escolars. Contra els centres públics dirigeixen la seva artilleria Estarellas i companyia, però així i tot es veuen obligats a reconèixer el caos de l’aplicació del TIL a causa de la  precipitació, la incompetència i l’autoritarisme dels (i)responsables d’Educació. Quan ja portam setmanes del curs, s’han vist obligats a enviar circulars explicatives als centres, en les que tracten de donar normes per interpretar les confuses ordres de la Conselleria, tot i que no es cansaven de repetir que els directors dels centres “saben perfectament com han d’aplicar el TIL”. Ara podem comprovar que no ho saben ni ells i que les circulars “clarificadores” generen encara més confusió entre els equips directius dels centres.

L’equip directiu de la Conselleria d’Educació és una desgràcia tant important i tant letal com les 7 plagues d’Egipte. Si la lluita dels diversos components de la comunitat educativa no aconsegueix una rectificació i, conseqüentment, les dimissions que calguin, la desfeta que poden provocar el l’ensenyament públic serà de proporcions catastròfiques. Quin pecat haurem comès els ciutadans de les Illes Balears per a merèixer el càstig d’haver de suportar que ens governi aquesta colla de terroristes de l’educació?

Share This