epa encuesta poblacion activa oct 2013Segons l’Enquesta de Població Activa, al conjunt de l’Estat hi ha 5.904.700 persones que cerquen ocupació i no la troben, casi 6 milions de persones aturades. És cert que en el tercer trimestre, el de major activitat temporal, s’ha produït un moderadíssim descens de les persones desocupades, però aquest augment ha estat motivat exclusivament  per raons temporals en el sector dels serveis, mentre augmentava en indústria construcció o agricultura.

Sorprèn el fet de que es registri una disminució del nombre de desocupats (72.800) que és molt superior al nombre de llocs de treball que es creen (39.500). L’explicació la trobam en una altra dada de l’EPA, que ens indica que ha baixat la taxa d’activitat. És a dir, que en la reducció del nombre d’aturats té tanta importància els que emigren o que renuncien a cercar un lloc de treball, com els nous contractes temporals que es fan.

L’EPA també ens dóna dades significatives pel que fa a la qualitat dels llocs de treball, i ens trobam que en el millor trimestre de l’any, el 15, 37% de persones que consten oficialment com ocupades, en realitat només tenen un treball a temps parcial. Aquesta modalitat contractual no garanteix als treballadors que la pateixen uns ingressos que cobreixin els mínim existencials. Al mateix temps, la temporalitat segueix augmentant i ja es situa, al conjunt de l’Estat, en una taxa del 24,31%. La contractació indefinida està desapareixent i les noves contractacions són quasi exclusivament temporals.

Una altra dada esgarrifosa de l’EPA és la que constat que hi ha 1.807.700 famílies en les que tots els seus membres es troben desocupats.

A les Illes Balears, les xifres són lleugerament més positives que al conjunt de l’Estat però, tot i això, només constata 8.000 persones ocupades més que al mateix trimestre de l’any anterior. Així i tot, l’EPA constata que en el període de major activitat d’una temporada turística excepcional, encara hi ha 105.600 persones sense feina, cosa que fa preveure un hivern duríssim, una vegada desaparegudes les ocupacions de temporada i amb la previsió de que hi haurà menys hotels oberts tot l’any que mai.

L’economia espanyola i la balear està molt lluny d’un camí de recuperació que permeti crear ocupació de qualitat per a les persones que cerquen feina. La crisi no només ha expulsat moltíssims treballadors dels seus llocs de treball, sinó que ha rebaixat considerablement les percepcions salarials i les condicions de treball d’aquells que han pogut mantenir la seva feina o dels que han aconseguit una ocupació nova. La suposada millora de la situació econòmica, amb indicadors positius pel que fa a les exportacions, només és a favor de les empreses que han reduït de manera brutal els costos laborals, mentre que el conjunt de les rendes del treball no para de disminuir.

La “sortida tècnica” de la recessió (amb un esquifit 0,1%) o les grans expectatives que anuncià Emilio Botín, no tenen cap incidència positiva sobre la majoria de la població, que segueix patit amb intensitat una crisi econòmica que no han creat. Únicament una part ínfima de la població millora econòmicament, com ho demostra l’augment de la taxa de milionaris, mentre la majoria veu com dia a dia es degraden les seves condicions de vida. I l’augment insignificant de la creació de precaris llocs de feina creats en el trimestre de temporada alta no modificarà substancialment la situació.

 

Share This