PGE 2014EUIB, mitjançant el grup parlamentari d’Izquierda Plural, ha presentat un total de 20 esmenes parcials al projecte de Pressuposts Generals de l’Estat. Aquestes esmenes, que contemplen inversions a les 4 illes, reclamen partides pressupostàries per a inversions en projectes necessaris, que compten amb un consens social molt important i que, en la major part dels casos, responen a actuacions compromeses amb anterioritat que, no obstant, no compten amb partida pressupostària, ni hi ha cap intenció del govern de Mariano Rajoy de portar-les a terme.

El conjunt de les esmenes tenen un import que supera els 29 milions d’euros. Des d’EU som conscients que ni en el cas que s’aprovassin totes aquestes esmenes quedaria resolt el greuge comparatiu amb altres comunitats, ni la maca de les inversions compromeses en la llei orgànica de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, reclamades per Cayo Lara des de la tribuna del Congrés de Diputats en el debat de l’esmena a la totalitat, però hem optar per presentar un seguit d’esmenes absolutament raonables i justificades que els parlamentaris del PP tendran moltes dificultats per votar en contra.

De les inversions que es reclamen les que tenen un import més elevat són les que fan referència a les infraestructures ferroviàries de Mallorca, que tenen com objectiu completar la línia fèrria de Manacor a Artà, la segona fase de l’electrificació i una partida per al manteniment de les vies.

El segon lloc en importància econòmica fa referència als sector turístic, tant important per a les Illes, que té un maltractament incomprensible per part del govern central, que redueix l’aportació a aquest sector. L’esmena d’EU pretén que es destinin 6 milions d’euros dels PGE per a la millora del sector turístic, l’exploració de nous jaciments turístics i la desestacionalització.

Un altra aspecte fa referència a les comunicacions marítimes per a la subvenció als residents, ja que la partida prevista s’ha reduït i no es contempla els descomptes als extracomunitraris. També es demanen subvencions per assegurar el manteniment de les comunicacions fora de la temporada turística.

En matèria d’aigua es demanen inversions per assegurar el regadiu amb aigües depurades a Menorca i a Formentera (en ambdós casos hi ha projectes paralitzats) i una partida genèrica per a la protecció de les conques hídriques amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de les aigües subterrànies, així com la construcció de la nova depuradora d’Eivissa, declarada d’interès general.

Per a la construcció d’edificis públics, les esmenes tracten de posar en marxa o continuar les obres paralitzades de projectes com els nous edificis de jutjats de’Eivissa i Manacor, el parador i la biblioteca d’Eivissa i el passeig marítim de ses Figueretes. Pel que fa a rehabilitacions es reclamen les aportacions corresponents per a projectes que es troben paralitzats com és l’edifici de la Misericòrdia o l’antiga casa del poble d’Esporles, en el cas de Mallorca o els mercats d’Eivissa.

Per últim, es demana partida estatal per al manteniment, restauració i excavació dels talaiots de Mallorca i Menorca.

Des d’EU entenem que aquestes esmenes, amb un import modest, són perfectament assumibles i no suposarien desquadrar els comptes generals. Fem una crida als diputats i senadors del PP a donar-li suport per tal de permetre que no es perdin aquestes inversions completament necessàries: Al mateix temps, anunciam que continuarem reclamant les inversions estatutàries, la millora del finançament de la Comunitat i un repartiment més equitatiu de les inversions estatals.

Us adjuntam el text de les 20 esmenes parcials.

Share This