48

 Juan José Martínez Riera

Estudiant de Geografia i Ordenació del Territori. Coordinador de Territori, Medi Ambient i Transports d’Esquerra Unida de les Illes Balears. Membre de la comissió permanent del Consell de la Joventut de les Illes Balears.

 

25-10-2013

La venda de fum
Publicat originalment a El Periscopi

 

3621 mJa tornem una altra vegada a veure com el Partit Popular, necessitat d’un triomf o d’una bona nova (prou discutible, ara hi entrarem), es tiren a la piscina anunciant el final de la crisi. 

Tot això ve perquè els darrers informes econòmics que té l’executiva central han constatat un creixement del 0,1% durant el tercer trimestre d’aquest any, deixant per tant més de dos anys recessió. Però trob que ho hauríem d’agafar amb pinces, degut als següents punts: 

1.- Espanya té prop de 5 milions d’aturats registrats a les llistes de l’INEM. Això provoca que el consum intern sigui gairebé nul, i per tant és gairebé impossible que es pugui reactivar la economia a nivell micro i per tant generar llocs de feina. 

2.- Es basa tota l’economia en augmentar la competitivitat reduint els drets laborals i el salari dels treballadors, per tant es precaritza la feina i s’agreuja en el punt 1. Sense cap pla per desenvolupar el potencial dels joves investigadors (I+D+I) que acaben els seus estudis universitaris i es veuen obligats a marxar a l’estranger. 

3.- Aquest repunt de l’0.1% de l’economia pot ser degut a la gran temporada turística que hem tingut a tot l’estat, però no hem d’oblidar que el principal motiu que hi ha darrere no és la qualitat del destí o el seu encant, sinó l’actual situació geopolítica dels estats del nostre entorn (Magreb) i podríem veure un nou cicle recessiu durant aquest hivern o entrar en una fase d’estancament de l’economia. 

4.- Espanya, amb el sistema productiu que tenim, per generar llocs de feina necessita créixer al 2% com a mínim, per tant estem a anys llum de veure una baixada de les xifres de l’atur. 

Per tant, no veig una recuperació de l’economia ni molt manco. Des de el meu punt de vista, els únics que han sortit de la crisi són les grans empreses; per exemple, el banc Santander registra beneficis superiors als 3.000 Milions d’euros aquest any. Degut des de el meu punt de vista, estam davant un espoli de les rendes del treball cap a les rendes del capital.

Share This