La situació a l’oferta complementària és encara pitjor

 

Els guanys de les empreses hoteleres no repercuteixen sobre els seus treballadors

 

overbooking-5A pesar que la majoria dels hotelers han manifestat que la temporada de 2013 ha estat millor que la de 2012, només un 13% de les empreses hoteleres han contractat nous treballadors. La situació és encara pitjor en l’oferta complementària, que només en un percentatge molt petit han vist una millora en relació a la temporada anterior. En aquest sector, només un 4% de les empreses afirmen haver fet noves contractacions.

 

Tot això demostra que les empreses hoteleres, que gaudeix d’un tracte de favor per part del Govern, acumulen la major part dels guanys que produeix el turismo, impedient que hi hagi un benefici social més important d’aquesta indústria. L’extensió de la modalitat del “Tot inclòs”o la realització d’activitats, emparades per la Llei General Turística, que no corresponen a l’activitat hotelera i que són pròpies de l’oferta complementària, fan que el repartiment de la despesa turística estigui cada vegada més concentrada en el sector hoteler. En aquest sentit no sorprèn que el propietari de la principal cadena hotelera de les Balears es trobi entre les 20 majors fortunes d’Espanya, segons la revista Forbes.

 

La bona salut de la industria hotelera no justifica el tracte de favor que rep per part del Govern, ja que mostra un comportament egoista i acaparador que és molt poc solidari amb altres sectors empresarials i amb els seus propis treballadors.

 

Davant una temporada turística en la que s’ha produït un augment de les estades als hotels, la manca de noves contractacions només es pot explicar per la sobreexplotació dels seus empleats, amb jornades abusives o ritmes de treball exagerats; també pel frau en les contractacions amb la utilització de becaris per a fer la feina ordinària o de treballadors sense contracte ni cotitzacions socials. Tot això passa per la manca d’actuacions contundents d’una inspecció de treball mal dotada i que té unes directrius polítiques que no els encaminen a combatre les grans bosses de frau.

 

EU reclama que s’acabi amb el tracte de favor als hotelers, que es reguli i controli l’oferta del “Tot inclòs”, que no es permeti als hotels la realització d’activitats impròpies i que s’inspeccionin les condicions de treball i les contractacions per tal d’assegurar la seva legalitat. També propugnam que es torni a instaurar un tribut del tipus de l’ecotaxa (que ja s’està aplicant a molts altres indrets) sobre les empreses d’allotjament, que permeti retornar a la societat una part dels beneficis turístics i que compensi les despeses públiques en promoció o en la construcció d’infraestructures que només es justifiquen per la gran afluència turística.

 

Per últim, EU anima als sindicats del sector a mantenir una negociació forta de cara al proper conveni col·lectiu: les millores que s’aconsegueixi en salaris o en condicions de treball, no només aniran en benefici dels treballadors del sector, sinó que permetran augmentar les contractacions, reduint el nombre d’aturats i augmentar la seva capacitat de consum, en benefici del conjunt de l’economia.

Share This