mabel cabrer pressupostos austeritat paralitzantSón els pressupost del canvi i de l’esperança, diu la portaveu parlamentària del PP, Mabel Cabrer. El conseller Marí augura que amb aquests pressupost està assegurada la sortida de la crisi. EU creu, en canvi, que aquest no són els pressuposts que necessita la Comunitat. És cert que creix la quantia total, que arriba als 3.875 milions d’euros, que suposa un augment del 7,69% en relació als d’enguany. Però no és menys cert que aquest augment se’n va a pagar el deute i els interessos amb les entitats bancàries: 975 milions aniran a aquest objectiu, cosa que suposa un augment importantíssim en relació a anys anteriors. Al final, la despesa no financera només augmentarà un 2,2%, absolutament insuficient per atendre les necessitats de la ciutadania.

El Govern balear, com tots els governs del PP,  té una autèntica obsessió amb el dèficit i situa com objectiu prioritari fer front al deute bancari i no ha tengut voluntat o capacitat d’aconseguir millors condicions renegociant aquest deute. Això, juntament a l’austeritat extrema, ha portat a una reducció importantíssima de la inversió pública i de la despesa social, contribuint d’aquesta manera a augmentar la recessió i les desigualtats.

Al mateix temps, la incapacitat d’aconseguir un millor finançament estatal o assegurar les inversions estatutàries, ha portat a que el conjunt de la inversió pública, sumades totes les administracions, hagi estat absolutament minsa. Tampoc sembla que el 2014 canviïn les coses: les suposades inversions estatal en infraestructures hidràuliques, semblen que estan tant poc fermades com ho estava l’aportació al conveni de carreteres que se’ns prometia l’any passat, cosa que fa pensar que només tendrem el que pugui aportar la Comunitat i la misèria de la inversió estatal que contempla el projecte de PGE.

El Govern balear està tant imbuït de la seva fe en el neoliberalisme que ha renunciat expressament a actuar com a dinamitzador de l’economia, fiant-ho d’una iniciativa privada que, en el millor dels casos, s’ha limitat a recollir beneficis amb la mínima inversió. L’escassíssim augment en inversió pública que es preveu pel 2014 no suposarà un canvi significatiu de tendència. Ara esperen que la bona temporada turística que es preveu pel 2014, porti a un augment de l’1% del PIB i l’inici de la recuperació econòmica. La veritat és que és un objectiu molt poc ambiciós, ja que les anteriors temporades, que també han estat molt bones, no ha significat una millora del conjunt de l’economia ni la creació de llocs de feina, ja que en tenim menys que a l’inici de la legislatura.

La política impositiva de PP l’ha portat a renunciar a més ingressos amb una fiscalitat progressiva i amb el combat del frau fiscal. Per a quadrar els pressupost ha optat per la solució fàcil de la injusta imposició indirecta que grava el consum. Tot i que finalment renunciaren als mal anomenats imposts verds, és una evidència que han castigat les classes populars i han reduït el consum.

Aquests pressupost no són els del canvi i l’esperança sinó els de la continuïtat i de la resignació. Incapaços d’aconseguir nous vies de finançament, els pressuposts del PP són la confirmació de l’austeritat paralitzant. És limiten a cobrir les despeses d’uns serveis públics prèviament devaluats i retallats i a pagar el deute bancari. Per aquest camí, no podem esperar cap millora sensible que pugi notar la ciutadania de les Illes.

 

Share This