Ascensión de la Heras amb els representants dels treballadors dels Aeroports

 

La notícia de que el Consell Consultiu de Privatitzacions ha realitzat un informe favorable a la privatització d’AENA és una mala notícia per l’economia de les Illes Balears.

El model actual de gestió aeroportuària no costa cap euro als ciutadans i ciutadanes de les Illes, és públic i el fet de funcionar en xarxa estatal, permet el manteniment d’aeroports deficitaris com el de Menorca.

 

La privatització tindria conseqüències immediates d’encariment de taxes, hem de recordar que els AENA ha sofert una separació de Aeropuertos Españoles S.A. i Navegación Aérea, sent els Aeroports el que es pretén privatitzar, i que aquests tenen les taxes més baixes de tota Europa, per tant la primera conseqüència seria l’encariment de les mateixes, la qual cosa restaria competitivitat als nostres Aeroports com a destí turístic.

 

L’Encariment de taxes i una gestió individualitzada, amb criteris de mercat, faria que els  aeroports de les Illes tinguessin que competir entre ells, la menor demanda de Menorca i Eïvissa per nombre d’habitants i places hoteleres els faria restar competitivitat davant Son Sant Joan i possiblement perdre rutes i línies regulars que actualment existeixen, situació que pot ser agreujada si finalment IBERIA no es presentés als concursos de handling, quedant les illes captives de les companyies “Low Cost” que només solen volar a destins en els que reben finançament de les administracions locals, la qual cosa de rebot significaria també competir amb altres comunitats autònomes i tenir que passat de 0€ en l’actualitat a destinar grans quantitats dels pressupostos de la Comunitat Autònoma a “subvencionar” companyies privades que no respecten en molts de casos tant els drets dels passatgers i usuaris com els drets més elementals dels seus treballadors.

 

Fa uns dies la diputada d’ IU, Asunción de las Heras es va reunir amb una representació de la comissió executiva de la Secció Sindical Estatal de CC.OO, d’AENA, sindicat majoritari de l’empresa, encapçalada pel seu Secretari General, Paco Fernández. En aquesta reunió la diputada va comunicar que actualment els diputats de la comissió de Foment no disposaven de cap tipus d’informació i es va comprometre a realitzar vàries iniciatives, com ara la realització de preguntes parlamentàries, interpel·lacions alGovern i la presentació d’una proposició no de Llei en defensa del servei públic aeroportuari.

 

Esquerra Unida de les Illes Balears vol manifestar també la seva solidaritat amb totes i tots els treballadors d’AENA, especialment amb els treballadors de les Illes i vol recordar a l’opinió pública que els costos laborals no suposen més que un 12% del cost d’AENA i per tant mantenir els llocs de feina en la situació de crisi actual no només és beneficiós per no permetre l’augment de l’atur, sinó també per garantir el bon funcionament dels aeroports, ja que la seva qualificació professional és garantia de seguretat per tots els usuaris dels aeroports. Per tant sol·licitarem reunions amb els comitès d’empresa i els sindicats, per estudiar possibles accions i posar-nos també a la seva disponibilitat.

 

Esquerra Unida exigeix al Govern Balear que paralitzi la pretensió del Ministeri de Foment, de privatitzar AENA, ja que suposaria posar en mans privades la porta d’entrada de la nostra Comunitat Autònoma i a més un cop molt fort a tota la nostra economia.

 

Esquerra Unida de les Illes Balears, a més de posar tots els seus recursos en contra de la privatització del sector públic (Ajuntaments, Educació, Sanitat, Justícia, Aeroports…), fa un crida al conjunt dels ciutadans a defensar allò que és seu i per tant a participar de qualsevol iniciativa en defensa del sector públic, així mateix, també mantindrà els contactes necessaris amb altres forces polítiques, sindicals i ciutadanes per lluitar contra les privatitzacions.

 

Finalment, Esquerra Unida de les Illes Balears fa una crida a tota la societat per obrir un debat seriós i seré sobre el model de gestió aeroportuària i al conjunt de les administracions, forces polítiques, sindicats, organitzacions patronals i societat civil en general perquè es sumin en la defensa d’uns aeroports públics que garanteixin el servei públic que actualment donen, la connectivitat de les illes i la qualitat del servei que actualment rebem i que en cas de privatització empitjoraria de manera molt greu.

Fotografia: reunió de la diputada de IU, Ascensión de las Heras, amb el representants sindicals.

Share This