Es redueixen les freqüències d’autobusos i les tarifes augmenten de manera desorbitada

Els concessionaris del servei públic de transport en bus continuen degradant el servei que presten davant la passivitat o connivència del Consell d’Eivissa, titular de les competències de transport. Acostumats a ocupar la via pública, causant molèsties als veïns, vianants i conductors i sense pagar cap taxa, els empresaris dels busos han protagonitzat un boicot vergonyós a l’estació d’autobusos de Vila. Aquest boicot va estar emparat per l’ajuntament, fins que l’anunci d’una querella criminal els va fer rectificar.

En tot aquest afer, l’actitud del Consell d’Eivissa ha estat la de protegir els interessos econòmics dels concessionaris, oblidant-se dels drets dels usuaris. Per la via dels recursos judicials aconseguiren retardar l’obertura de l’estació i encara segueixen per aquesta via tot i que els jutjats aixecaren la suspensió cautelar i ordenaren el trasllat dels autobusos a l’estació.

El boicot empresarial ha continuat, negant-se a utilitzar les taquilles per a expedir els bitllets, provocant retards en les sortides, mantenint els vehicles en marxa fet remor i fums innecessaris o “avariant” un autobús a la rampa d’accés. Entre la concessionària de l’estació i els concessionaris de les línies de transport s’ha obert una autèntica guerra que té com a principals damnificats els usuaris que han vist com s’augmentaven d’una manera exagerada els preus dels bitllets i que ara es troben davant una dràstica reducció de freqüències o de línies, o l’eliminació de les bonificacions als jubilats.

Davant aquest desastre, l’actitud de l’ajuntament de Vila, responsable de l’estació, ha estat d’una passivitat total, mentre que el Consell, que té la competència d’ordenar el transport i donar les concessions, o bé es renta les mans o empara les actituds mafioses dels concessionaris. En qualsevol cas, per negligència o mala fe, permet una degradació extraordinària del transport públic.

EU exigeix del Consell d’Eivissa el manteniment i la millora de les línies i freqüències dels autobusos, així com una reducció substancial del preu dels bitllets, que actuï amb fermesa davant les provocacions dels concessionaris, retirant les concessions si és necessari. Ha de controlar els resultats d’explotació de les empreses –cosa que no s’ha fet mai- per a veure si estan justificades les sol·licituds de les empreses d’apujar els preus dels bitllets.

El Consell d’Eivissa també ha d’assegurar les subvencions necessàries per a que el cost del transport públic sigui raonable i que, a més, hi hagi beneficis per a viatgers freqüents, joves i jubilats. No pot al·legar la manca de recursos pressupostaris quan és incapaç d’obtenir una part del finançament del Govern, que destina més de 100 milions d’euros al transport públic de Mallorca. El fet que en el seu moment s’acceptàs una transferència de competències amb un finançament ridícul, no pot ser una excusa: han de tenir la capacitat de renegociar-la i aconseguir un finançament suplementari. Si no són capaços de fer-ho, el millor que podrien fer és dimitir.

Share This