cala-mesquida-13EU de Capdepera denuncia que, després d’haver posat en coneixement de l’ajuntament la perillositat de la carretera de Cala Mesquida, mitjançant una instancia presentada el dia 4 de setembre d’enguany, no ha rebut cap resposta ni s’ha donat cap solució als problemes denunciats. 

 

Per no haver pres les mesures necessàries, durant l’estiu s’han produït una successió d’accidents que han afectat a visitants i treballadors de Cala Mesquida.

 

Reiteram el que per a nosaltres són els principals problemes de seguretat d’aquesta carretera que són: la manca de qualsevol protecció a la zona on la carretera va en paral·lel a un torrent, per tal d’evitar caigudes accidentals i la manca de senyalització vial que fa que augmenti el risc de sortir-se del carril de circulació, especialment per la nit. 

 

EU de Capdepera torna a insistir a l’ajuntament per a que, a la major brevetat, redacti un projecte de millora de la carretera de Capdepera a Cala Mesquida que inclogui a solució als problemes denunciats, així com un millorament general d’aquesta via que té una circulació important, sobre tot en temporada turística. Així mateix reclamam que aquest projecte es sotmeti a un període suficient d’informació publica que permeti als veïns i usuaris fer les al·legacions o suggeriments pertinents.

 

Per últim, EU reclama que la redacció del projecte, la seva exposició pública i l’execució es facin amb l’agilitat suficient que permeti que les obres estiguin acabades i completament operatives per a la pròxima temporada, de tal manera que en l’època de major transit de vehicles es pugui circular amb seguretat per ella.

 

 

Share This