La suposada recuperació econòmica només beneficia a uns pocs i deixa al marge els més necessitats

 

pobresa a la ciutatEl Servei d’Acolliment de l’ajuntament de Palma està prestant atenció aquest any al doble de persones que el 2012. Aquest fet il·lustre ben a les clares com la suposada recuperació econòmica només beneficia a una petita part de la població, mentre que les desigualtats socials i la misèria no deixen d’augmentar.

 

La regidora de Benestar Social, Aina Ferriol, reconeix que mai aquest servei havia tengut tanta demanda, i explica que la causa principal és l’esgotament de les prestacions d’atur porta a moltes persones a la indigència total.

 

Aquesta situació és deguda en molt bona part a les polítiques del PP, que són incapaces de generar llocs de feina de manera significativa, a l’hora que posen més entrebancs per a aconseguir les prestacions, que cada vegada són més reduïdes. Les dades del servei nacional d’ocupació certifiquen la reducció continuada del nombre de perceptors i de les quantitats destinades a atendre aquest sector, al temps que augment els aturats de llarga durada i que el “matalàs” que han suposat per a moltes famílies les pensions dels majors es va esgotant, aquesta reducció de les prestacions porta en molts casos directament a la indigència i ja no queda altre remei que acudir a la beneficència, ja que no hi ha cap protecció social digna d’aquest nom.

 

Mentre tant, Bauzá i companyia celebren per Londres les bones expectatives turístiques i les possibilitats d’augmentar el negoci del sector hoteler, gran beneficiari de la situació actual, no es veu cap preocupació del Govern envers els sectors que no obtenen cap benefici de la suposada recuperació econòmica, i que pateixen amb virulència els efectes d’una crisi que no han generat

 

La crisi ha estat l’excusa perfecta per a rebaixar la protecció social i els drets laborals: menors salaris i pitjors condicions de feina, d‘aquesta manera l’empresariat s’assegura uns guanys més elevats, mentre que les classes populars estan cada vegada pitjor. La situació del Servei d’Acolliment de Palma només és una petita mostra de la societat que s’està conformant amb les polítiques del PP, una societat cada vegada més desigual i injusta.

 

Share This