A Sansaloni li manquen 20 milionsEl Govern està explicant al Parlament les propostes de les diferents conselleries en relació al pressupost de 2014, però més important que veure el que es pressuposta,  és analitzar com s’està executant el que pressupostaren l’any passat, ja que aquí es veu com la realitat no es correspon a allò que es deia.

El cas més significatiu el trobam a la Conselleria de Salut, on el reu responsable, Martí Sansaloni, va reconèixer que li manquen 20 milions d’euros per a poder pagar les nòmines de personal en el que queda d’any.

Que un partit que presumeix de rigor i bona gestió es trobi en aquesta situació, demostra que aquestes afirmacions són paraules completament buides. Al contrari del que diuen, queda clar que la tònica es precisament la manca de rigor, la improvisació i la mentida. El cost de les retribucions del personal és perfectament quantificable amb antelació; en aquest cas no hi ha imprevists ni despeses sobrevingudes. Per tant, el fet que no es calculessin correctament, només es pota atribuir a la ineptitud o a la voluntat d’enganyar fent quadrar els pressuposts d’una manera falsa.

Com que els treballadors de la sanitat pública no es poden quedar sense cobrar el seu salari, s’hauran d’arbitrar suplements de crèdit que modificaran molt substancialment allò que s’havia pressupostat, generant desviacions mot significatives dels objectius pressupostaris de 2013.

Aquesta desviació és especialment important  pel seu volum i per afectar a la conselleria que gestiona prop de la meitat del pressupost total de la Comunitat, però és una pràctica que s’observa en altres partides, que encara tenen menys justificació, com és el cas de l’ens falsament públic de radiotelevisió, al que es té per costum suplementar les partides assignades, per tal que pugui seguir amb la seva tasca propagandística en favor del PP, a pesar de ser incapaç de generar recursos propis i dependre quasi exclusivament de les subvencions del Govern.

EU entén que el Govern no està legitimat per a reclamar austeritat a altres institucions mentre no sigui capaç de preveure adequadament les despeses a les que ha de fer front. Els criteris polítics amb què s’elaboren els pressupost són més que discutible i el seu rigor tècnic és inexistent, evidenciant la escassa capacitat de gestió que té aquest Govern.

 

Share This