Esquerra-Unida-Pla-Hidrologic-Directiva ARAIMA20130708 0063 12EU està ultimant la redacció d’una demanda davant la Comissió Europea en contra del Pla Hidrològic de Balears redactat pel PP. Així mateix, està en contacte amb altres organitzacions polítiques, ecologistes i professionals per tal que la demanda es formuli conjuntament o de manera coordinada per a tenir més força davant la CE.

EL Govern del PP va decidir retirar el Pla Hidrològic de la passada legislatura, quan ja només mancava l’aprovació definitiva per part del Consell de Ministres. El Pla retirat s’havia elaborat d’acord amb les directives europees i tenia l’objectiu de protegir la sostenibilitat i qualitat dels recursos hídrics. Per contra, el Pla del PP té com objectiu principal la desregulació del domini públic hidràulic, infringint clarament aquestes directives. Del que tracta és d’afavorir l’explotació urbanística del territori i l’extracció indiscriminada d’aigua, fins i tot dels aqüífers que es troben en pitjor situació real o potencial.

El Pla del PP fa una nova delimitació restrictiva de les zones humides que cal protegir, i elimina d’elles les que són recuperables a pesar del seu deteriorament. Però això no és tot, ja que a aquesta delimitació se li atorga un caràcter temporal, autoritzant al conseller de torn a la seva modificació administrativa.

A pesar del gran problema que tenim a les Illes per la intrusió marina i la salinització dels aqüífers, el Pla de PP permet seguir amb les extraccions en zones costaneres. També els llits dels torrents i la vegetació de ribera associada veu reduïda la seva protecció, quan no s’elimina completament.

El PP també redueix les mesures contra la contaminació de l’aigua i elimina el protocol d’actuació previst per a que el cost de les descontaminacions que es puguin produir corri a càrrec del que l’ha causat.

En conjunt, és un Pla Hidrològic que perverteix completament els objectius d’aquests instruments, que no garanteix la conservació en bon estat dels recursos hídrics i que elimina controls per tal de permetre la implantació d’usos del sòl potencialment molt perillosos. Com és costum en la política del PP els interessos particulars d’alguns propietaris es posen per davant de l’interès general.

EU creu que estarà en condicions de presentar la demanda davant la CE abans d’acabar aquest mes. Al mateix temps que es completa l’argumentació tècnica i jurídica, s’està en contacte amb diverses organitzacions per a unificar criteris i línies d’actuació.

Share This