El projecte és completament desmesurat i suposaria la degradació de la barriada i del conjunt de la Badia de Palma

projecte club nautic molinarL’ampliació projectada del petit club nàutic del Molinar suposa una transformació total de la zona i produiria efectes indesitjats sobre tota la Badia de Palma. Aquest projecte és completament desmesurat i s’ha d’entendre com la construcció d’un nou port esportiu de grans dimensions. Multiplicar per 7 la superfície actual i omplir de ciment més de 60.000 metres quadrats de superfície marina no es pot entendre de cap de les maneres com una simple ampliació d’unes instal·lacions, que actualment es troben ben integrades en l’entorn.

Entre Palma i s’Arenal de Llucmajor ja hi ha un total de 8 ports esportius amb 3.400 amarraments. No sembla lògic seguir augmentar aquest tipus d’instal·lacions en un lloc que ja pateix una greu saturació. Per altra part, els nous amarraments prevists al Molinar, juntament amb els accessos i les instal·lacions auxiliars, transformarien la fesomia d’aquest barri i generarien problemes de mobilitat, contaminació i molèsties als ciutadans.

Els efectes sobre la qualitat de l’aigua, les corrents marines i sobre la vegetació marina, especialment la posidònia, també serien molt important. Segons afirma la confraria de pescadors, en les al·legacions en les al·legacions presentades davant el Ministeri de Medi Ambient, aquest projecte suposaria enterbolir les aigües de la badia i de les zones de platja eliminant la possibilitat de pescar a la zona.

EU entén que aquest tipus d’obres perjudiquen greument l’interès general i només afavoreixen l’interès particular dels seus promotors, que esperen treure un bon benefici de les seves inversions. Aquest tipus d’instal·lacions només tenen una demanda extraordinàriament temporal, contribuint a la major saturació en temporada alta i sense cap efecte desestacionalitzador, que hauria de ser l’objectiu de les noves autoritzacions que es poguessin donar, sempre que els efectes mediambiental fossin inexistents o molt escassos.

Per la degradació que generaria sobre tota la Badia de Palma, per la transformació del barri del Molinar i pel efectes sobre el medi ambient, la pesca i la qualitat de les aigües, EU reclama la retirada del projecte de port esportiu del Molinar.

Share This