No es pot permetre que la porta d’entrada de les Illes quedi en mans privades

 

AENA mallorca airport1La intenció del Ministeri de Foment de privatitzar la gestió dels aeroports de les Illes sembla decidida, al marge del que pensi la societat de les Illes Balears del que són les seves portes d’entrada i sortida. Aquesta vegada sembla que va de veres, després de diversos intents que no es dugueren a terme, ja que ara ja compte amb l’informe favorable del Consell Consultiu de Privatitzacions. De fet, la privatització ja ha començat per la torre de control de l’aeroport d’Eivissa.

 

La privatització compta amb el rebuig (almenys formal) de totes les forces polítiques de les Illes i de les organitzacions empresarials i sindicals. Fins i tot el president Bauzá i el seualter ego, Carlos Delgado diuen que n’està en contra, entre que el director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero, afirma que seria desitjable un organisme de gestió similar a l’Autoritat Portuària. Això si, després de reconèixer que des del govern Rajoy no s’ha donat cap informació sobre la seva intenció de privatitzar els aeroports de les Illes.

 

EU entén que no podem fiar-nos de la suposada bona voluntat de l’executiu de Bauzá. Atès el seu escassíssim pes polític, no podem confiar en que aconsegueixi resultats. Ja ho hem vist en el cas dels PGE que marginen a les nostres illes i que la suposada millora aconseguida en relació a les depuradors fou desmentida immediatament pels seus correligionaris de Canàries.

Per tant, serà necessari que tota la societat de Balears és mobilitzi en contra d’aquesta privatització. Des d’EU celebram totes les iniciatives que s’estan duent a terme des de diversos sectors socials i animam a perseverar i a intensificar les accions, és massa els que ens estam jugant.

Per la nostra part, tenim el compromís del grup parlamentari de la Izquierda Plural de presentar una proposició no de llei instant a mantenir el caràcter públics dels aeroports i a incorporar representants de les institucions insulars en els seus òrgans de planificació i gestió aeroportuària. En el debat i votació d’aquesta PNL veurem la sinceritat del PP balear en relació a aquest tema i si els diputats del PP estan disposat a votar a favor d’una iniciativa que reclamen molt diversos sectors de la societat o si, com és costum, es limitaran a acotar el cap i votar segons les indicacions que rebin del govern central.

Share This