El cas del dos treballadors marroquins no és l’únic

 

exemple explotacio laboralUna actuació de la policia nacional, en col·laboració amb la inspecció de treball, ha premés la detenció d’un “empresari” que tractava els seus treballadors com si fossin autèntics esclaus, allotjats en una edificació de la pròpia empresa en condicions infrahumanes, dos treballadors marroquins es veien obligats a treballar 10 hores diàries 6 o 7 dies a la setmana per un salari setmanal de 70 euros.

 

Fa pocs dies, els mateixos cossos de servidors públics, també procediren a la detenció dels responsables d’una empresa que tractava d’una manera semblant als seus treballadors als que, a més, obligaven a donar informació falsa. En aquest cas, amb l’agreujant de que era una empresa subcontractada per administracions públiques, que es dedicava a funcions especialment delicades per tractar-se de notificacions públiques que podien suposar la indefensió ciutadana si no es notificaven correctament.

Per a EU aquest casos extrems que ara s’ha conegut no són un fet aïllat. Amb major o menor gravetat, la sobreexplotació laboral és un fet corrent. L’enorme nombre de persones sense feina i sense recursos que cerquen desesperadament uns ingressos i les traves que es posen per a que els immigrants puguin regularitzar la seva situació administrativa, fan que hi hagi gran quantitat de persones disposades a acceptar qualsevol lloc de feina i qualsevol condició laboral o salarial.

 

Empresaris sense escrúpols utilitzen aquesta situació en benefici propi per a imposar condicions més pròpies d’un règim esclavista que d’una democràcia avançada i un estat social. No només hi ha aquestes formes ara conegudes d’explotació extrema, sinó que n’hi ha moltes més que estan proliferant: des dels treballadors que es veuen obligats a fer jornades abusives, als que treballen sense les més mínimes normes de seguretat, als que utilitzen becaris fraudulentament per a realitzar feines ordinàries, a aquells que treballen sense contracte ni afiliació a la seguretat social, hi ha tot un món de picaresca, frau i abusos que s’han estat cometent de manera impune.

 

EU felicita a la policia i a la inspecció de treball per aquestes actuacions, al mateix temps que els anima a seguir en aquesta línia i reclama de les autoritats competents que se’ls doti de mitjans suficients. Al mateix temps, reclamam les màximes sancions administratives i penals contra aquest explotadors, valorant que les irregularitats que hagin pogut cometre els treballadors sotmesos a aquesta explotació, són conseqüència de les imposicions d’uns patrons que més que empresari són autèntics delinqüents.

 

Per a EU és necessari implantar polítiques actives que afavoreixin la creació de llocs de feina i, mentre tant, donar cobertura de les necessitats socials, que evitin que els aturats es trobin en situació desesperada que els porti a acceptar condicions de feina inhumanes. Al mateix temps reclamam una major dotació i més actuacions dels cossos que han de prevenir el abusos laborals. La crisi i les retallades no poden ser una excusa per aquesta major dotació: els beneficis econòmics (per les sancions i les quotes que s’ingressarien) serien molt importants, però sobre tot, el que suposaria és un gran benefici social.

 

Share This