La informació que es dóna a les oficines d’ocupació són insuficients

es retiren prestacions atur per simples problemes burocraticsMés de 2.200 ciutadans de les Illes Balears han perdut les seves prestacions d’atur en el que va d’any. Aquest és un dels diversos factor que expliquen que, a pesar de que l’atur no es redueixi de manera significativa, cada vegada hi hagi menys perceptors de les ajudes. El govern del PP tracta de criminalitzar els perceptors d’ajudes i tota una vicepresidenta del govern no té empatx en fer declaracions completament falses, que mai no ha rectificat, en les que assegura que hi ha una gran bossa de frau, que ells estan eliminant.

La realitat no és aquesta sinó tot el contrari: el frau està centrat bàsicament en les empreses, que pateixen molt poques inspeccions, mentre que els perceptors de l’atur es veuen sotmesos a una gran burocràcia, que fa que en molts casos es deneguin prestacions a les que es tenen dret i en altres aquestes es perdin simplement per qüestions de “papers”.

Les oficines d’ocupació estan saturades i els treballadors que sol·liciten una prestació no reben la informació correcta, cosa que els fa incórrer en irregularitats administratives que tenen efectes dramàtics. Les irregularitats, en la majoria dels casos, són tant senzilles que està molt clar que serien evitables amb una informació suficient: des de no apuntar correctament la data d’inici de les prestacions en el cas de vacances que no es gaudeixen però que són abonades, al cas d’aquells treballadors que es troben en situació d’incapacitat laboral transitòria. S’ha de dit que les percepcions no varien per aquest fet, l´únic que canvia es la data d’inici de les mateixes.

Una altra causa de la retirada de les prestacions, és una sortida del país per un període superior als 15 dies sense comunicar-la al SEPES. És ben evident que només per desconeixement es pot produir l’omissió d’aquest tràmit que té unes conseqüències molt greus.

EU reclama el reforçament de les oficines d’ocupació i la millora de la informació que es dóna als sol·licitants de prestacions d’atur. El fet de que hi hagi tantes persones que perden un a prestació per motius burocràtics hauria de fer reflexionar als governants, que haurien de posar remei a aquesta situació, però la política del PP no és aquesta, ja que el seu objectiu es rebaixar sigui com sigui l’import de les prestacions.

Tenim un nivell d’atur en xifres esgarrifoses, que és el més elevat de la UE. L’import de les prestacions cada vegada es més escàs i afecta a menys persones, el nombre de famílies amb tots els seus membres desocupats és elevadíssim. En molts casos els ingressos provinents de l’atur o de les pensions de jubilació són els únics ingressos que arriben i uns i altres s’estan reduint. Que s’estiguin posant entrebancs en base a una administració ineficient i una burocràcia excessiva és una gran irresponsabilitat que afegeix angoixa a un problema dramàtic, però sembla que al govern del PP aquest fet no els preocupa el més mínim.

 

Share This