L’ordre municipal de desallotjament NO RECULL els condicionants del Jutjat Contenciós Administratiu

En una nota de premsa de l’ajuntament de Vila enviada el dilluns dia 18, abans de respondre al Recurs de Reposició presentat per EU, afirma que la policia municipal desallotjarà un edifici ruïnós, el de l’Avinguda Espanya número 9, en el que es troba la seu d’EUEF. Pretén donar la sensació de que ens trobam davant un edifici a punt de caure i ple d’okupes en el que l’ajuntament, en un acte quasi heroic, decideix intervenir. Però aquesta no és la realitat: si bé es cert que l’edifici pateix un deteriorament important, degut a la desídia del propietari que el que vol és tombar-lo i fer-ne un de nou que li sigui més rendible, no hi ha cap deteriorament important en l’estructura general que posi en perill la seguretat de l’edifici en el seu conjunt.

L’afirmació municipal del deteriorament dels pilars i les jàsseres o és mentida o suposa una irresponsabilitat absoluta, ja que l’ajuntament no ha ordenat cap actuació pel seu reforçament. En realitat, la “gran” actuació que reclama l’ajuntament fa referència a les passarel·les d’accés als habitatges de la planta segona i tercera, en les que s’han produït alguns despreniments. Donada la importància cabdal que donen a aquest despreniments era d’esperar de la “gran” responsabilitat de l’ajuntament que ordenàs una reparació en tota regla d’aquests elements. Idò no, tampoc va per aquí l’ajuntament, el decret municipal ,únicament preveu (cita literal): “eliminación de los fragmentos de hormigón de las losas de las pasarelas que estén a punto de desprenderse” i “colocación de sendas redes protectores bajo las losas de las pasarelas, para evitar la caída de más cascotes”. En realitat “para evitar la caída” no, simplement per que no arribin al pis, ja que no es preveu la reparació de les passarel·les.

Des que un inversor especulatiu va comprar aquest edifici, la sua obsessió ha estat fer fora tots els llogaters, i ho ha anat aconseguint per la via del deteriorament programat, les amenaces o les indemnitzacions. Davant d’això, l’ajuntament de Vila ha estat incapaç d’obligar-lo a fer les obres necessàries per tal d’evitar el deteriorament general i, especialment, el de les passarel·les. En la pràctica les ordres municipals de desallotjament van en favor dels interessos especulatius del propietari, no en favor de la seguretat de l’edifici.

EU d’Eivissa i Formentera té el seu local històric, des de l’època de la clandestinitat, en aquest edifici i no tenim cap intenció d’abandonar-lo si no hi ha una causa justificada. Entenem que la mínima actuació que proposa l’ajuntament es pot fer en molt pocs dies. En aquest dies, mentre es facin obres a la passarel·la que dóna accés la nostre local, sempre hem estat molt conscients de que no podríem accedir a ell i així ho hem comunicat a l’ajuntament i al Jutjat Contenciós Administratiu. L’ajuntament aconseguí d’aquest jutjat l’autorització de desallotjament “para llevar a cabo las obres que se detallan en el Decreto de Alcaldía de 18/6/2013 durante un mes que es el tiempo estimado para los trabajos”.

Però l’ajuntament, des del nostre punt de vista, no ha actuat conforme l’autorització judicial. El dia 11 de novembre rebérem una notificació municipal en la que se’ns ordenava desallotjar el local abans del dia 20 de novembre de 2013, amb l’amenaça de que si no es procedia de manera voluntària, a partir de les 10 hores d’aquest dia es faria de manera forçosa per part de la policia municipal, però no indicada la data d’inici de les obres ni la durada de les mateixes.

Curiosament, el mateix dia rebérem un burofax de la propietat, en el que ens comminava a abandonar el local abans del 8 de gener de 2014, data en la que preveia iniciar les obres. Posats en contacte amb el departament municipal d’urbanisme, els informarem de la incongruència d’haver de desallotjar el local 49 dies abans del que es preveu que puguin començar les obres, que és un temps molt superior al que autoritza el jutjat. O bé s’havia de posposar el desallotjament o bé assegurar que les obres comencessin el dia 20 de novembre.

L’ajuntament ha esperat fins les 12,25 hores del dia anterior al desallotjament forçós per a contestar el nostre recurs, quan ja havien generat la sensació de que ens trobam davant una actuació molt urgent per a resoldre un problema de seguretat, davant uns irresponsables que es neguen a permetre una actuació necessària. D’aquesta manera ha impedit que poguéssim presentar un escrit d’al·legacions davant el Jutjat Contenciós Administratiu. Per la via dels fets, volen deixar-nos sense dret a la defensa.

No obstant el dia d’avui hem presentat l’escrit que s’adjunta davant el Jutjat.

EU entén que l’ordre de desallotjament immediat reiterada en la resposta al nostre recurs és il·legítima, ja que no s’ajusta a l’autorització judicial. Transforma una autorització temporal de desallotjament circumscrita a la durada de les obres, amb un desallotjament indefinit. És una alcaldada de l’ajuntament de Vila que, en la pràctica, treballa en favor dels interessos d’un propietari que utilitza tot tipus d’estratagemes per a obtenir l’abandó de l’edifici de tots els seus llogaters, cosa que està aconseguint amb la inestimable col·laboració de l’ajuntament.

EU obeirà, tot i considerar-la il·legítima, l’ordre municipal i no utilitzarà a partir d’ara la seva seu de l’Avinguda Espanya número 9. No obstant exercitarem totes les accions legals, començant per l’escrit d’al·legacions davant el jutjat, al que comunicarem tots els retards en la realització de les obres. En el cas de que se’ns obligui a romandre fora del local més enllà del temps autoritzat pel jutjat, o en el cas que no es facin les obres que han estat l’excusa d’aquest desallotjament, no descartam demanar responsabilitats als autor d’aquesta alcaldada de l’ajuntament de Vila.

 

 

Share This