Tot allò que es faci sense consens social i per apuntalar les polítiques fetes pel PP no poden donar resultats positiu

 

soib 2013Quan ja portam dos anys i mig de legislatura, en la que s’ha continuat amb la degradació del mercat de treball, el Govern balear, que fins ara ha imposat les seves polítiques sense cercar en cap cas el consens social, acaba de treure un esborrany de Pla d’Ocupació que ha mostrat als agents socials i als grups parlamentaris. EU, a falta de conèixer amb profunditat el seu contingut i la manera com el Govern el vol negociar o imposar, creu que aquest Pla suposarà un brindis al sol i que es tracta més d’una maniobra publicitària que d’una autèntica voluntat d’abordar seriosament i amb consens el problema, pels següents motiu:

 

 

·        El Pacte per l’Ocupació hauria d’haver sorgit de les propostes fetes a les meses de diàleg social, que s’haurien d’haver reunit amb urgència i de manera habitual des de l’inici de la legislatura. Cercar adhesions a un Pla ja elaborat sense comptar amb els interlocutors socials no és la forma correcta de cercar el consens.

 

·        El Pla contempla un horitzó 2013-2017 que és completament irreal quan ja estam a les darreries del 2013 i no s’ha fet res encara.

 

·        La dotació econòmica, insuficient per afrontar un problema tant greu a cinc anys vista, és pura teoria, ja que no hi ha cap partida especifica al projecte de Pressuposts pel 2014 i per a la resta d’anys es confia en gran mesura en una millora del finançament autonòmic o de les aportacions europees, que són qüestions que no estan en absolut fermades.

 

·        El Govern vol utilitzar la tramitació d’aquest Pla per a obtenir el suport de les organitzacions socials a les mesures que ha adoptat al llarg de la legislatura de forma unilateral, que de cap de les maneres es pot considerar que anàssin a favor d’aconseguir major ocupació i de més qualitat.

 

·        El Pla parteix de la fal·làcia de que la Comunitat es generadora de llocs de feina, ignorant que al llarg de la legislatura s’ha reduït el nombre de cotitzants a la seguretat social i que una part molt important dels nous contractes que es fan són a temps parcial, per només unes hores de feina a la setmana.

 

              

EU entén que qualsevol aproximació a la problemàtica de l’ocupació i a les insuportables llistes d’aturats, ha de partir dels demolidors efectes provocats per la Reforma Laboral en relació als acomiadaments i a la pèrdua de drets laborals, així com del reconeixement dels errors comesos i una renúncia expressa a seguir imposant normes sense haver cercat abans el major consens socials possible.

 També estam convençuts que arribar a acords amples de llarga volada és una condició imprescindible per afrontar correctament la situació actual i per a cercar un futur millor amb més ocupació i de més qualitat, però per a obtenir aquest resultats és necessària una nova actitud més dialogant i menys prepotent. La manca de diàleg que ha estat una característica fonamental del Govern Bauzá no es solucionarà fent-se algunes fotos, sinó amb un canvi radical de la manera de governar. 

Share This