contrato-laboral-muy-precarioUna dada més, ben dramàtica, desmunta les afirmacions del PP del final de la crisi i de l’inici de la recuperació i la generació de llocs de feina. Almenys pels sectors més dèbils de la societat, aquells que han de cercar un treball per a guanyar-se la vida i que no el troben. Únicament es troben succedanis del que hauria de ser els dret a un treball estable, en bones condicions i amb unes remuneracions raonables.

És cert que hi ha sectors empresarials, financers o especulatius que veuen com augmenten les seves expectatives de negocis, com també ho és que hi ha sectors que no han petit cap crisis i han mantingut o augmentat els seus beneficis, però la gran majoria de la població segueix patit amb molta duresa aquesta crisi-estafa. L’excusa de la crisi ha servit per polítiques extraordinàriament agressives d’eliminació de drets socials i de davallades generalitzades dels ingressos salarials de la classe obrera. El manteniment de les exportacions no s’aconsegueix amb millores de la productivitat lligada a avanços tecnològics i de gestió empresarial, sinó amb una pressió brutal sobre els treballadors,als que se’ls exigeix treballar i produir més per menys salaris, els casos de la recollida dels fems de Madrid o de la cimentera Cemex de Lloseta en són dos bons exemples.

La mateixa Agència Tributària ha hagut de desmentir les falsedats del seu ministre, en el sentit de que els salaris augmentaven. La realitat no és aquesta, els salaris davallen i les condicions laborals empitjoren de manera dramàtica.

Les xifres donades a conèixer per CCOO són ben il·lustratives de la situació: en els mesos de setembre i octubre han augmentat a les Balears els contractes de 7 o menys dies en més d’un 40%. Aquesta és la recuperació econòmica del PP, aquest és el futur que ens espera amb les polítiques econòmiques i laborals que practiquen els governs del PP. Els dirigents d’aquest partit s’haurien de plantejar com pot programar el seu futur una persona jove o un pare o mare de família, amb aquesta incertesa laboral, en la que les  possibilitats de trobar un simulacre de lloc de feina són contractacions per una setmana o menys en condicions d’explotació extrema, però a aquest partit això no li preocupa, mentre les grans empreses i entitats financeres millorin el seu compte de resultats diran que l’economia va bé, encara que això suposi deixar en la misèria a una gran part de la població.

 

Share This