banner EUIB 25N 2013

Un any més, aquest dia es converteix en un dia de denúncia de la violència contra les dones, la violència sexista i masclista, que no té treva. També hem de denunciar aquest dia la violència institucional que s’exerceix contra les dones a través de mesures que incideixen directament en les seves vides: la reforma regressiva de les normes laborals i de la Llei de l’ avortament.

Dies com aquest han de servir, com a mínim, per remoure consciències i analitzar de manera estructural i preguntar-se per què, tot i que teòricament la violència de gènere sigui rebutjada des de qualsevol àmbit polític, és encara una xacra endèmica que juntament amb la desigualtat, es mostren com a elements inseparables.

Aquesta xacra requereix mesures específiques i especials que proporcionin a les dones elements de prevenció i protecció reals, ia la Societat consciència i cultura política per rebutjar tot tipus de violència, i particularment, la violència sexista.

Si en moltes parts del món les dones es troben en una situació insostenible de negació de drets, que les oculta, les empobreix i que les situa en continu risc, fins i tot institucionalitzat, de violència extrema, d’explotació sexual, d’agressions, violacions, assassinats i execucions, a casa nostra, la deriva conservadora i patriarcal cap a posicions polítiques de modificació regressiva de la Llei de Avortament, d’imposició de la coresponsabilitat irreal en les obligacions familiars, de retallades en recursos de protecció social i en programes d’igualtat, etc. segueix posant de manifest, encara més,que la lluita per la igualtat entre dones i homes és la lluita contra la violència de gènere.

Share This