Indemnitzacions per acomiadaments improcedents, salaris a treballadors sense feina i més alts càrrecs inflen la partida de personal

euib foto 28-11-2013El Govern Bauzá ha practicat una reducció dràstica de personal al servei de l’administració autonòmica. Amb el suposat objectiu de racionalitzar la gestió i reduir despesa, ha practicat una política generalitzada d’acomiadaments que a portat a prescindir de més de 600 treballadors públics. La “poda” ha esta especialment intensa en el sector dels docents, reduint el seu nombre a l’hora que se l’imposen noves obligacions com les que es deriven de l’aplicació del TI; en el sanitari, amb la conseqüència d’augmentar les llistes d’espera i els convenis amb clíniques privades; i en els serveis de prevenció i extinció d’incendis, que poden haver estat una de les causes del gran nombre d’hectàrees cremades aquest estiu, però les retallades de personal s’han produït en quasi bé tots els departaments i empreses autonòmics. En diversos casos hi ha serioses sospites de que aquesta “reestructuració” ha servit per eliminar personal crític amb la gestió de l’executiu.

No obstant, pel 2014 es preveu un augment important de la despesa salarial de la Comunitat. En molts casos, aquesta despesa es dedica a pagar indemnitzacions per acomiadaments improcedents, o salaris del personal que han hagut de readmetre però al que no se’ls dóna cap funció. És a dir, ens trobam amb la paradoxa que unes mesures destinades a l’estalvi acaben generant més despesa alhora que un pitjor servei.

Però no acaba aquí la caòtica gestió del Govern en matèria de personal: resulta que ara se n’adonen que amb el personal  que ha quedat per atendre diversos serveis, no n’hi ha prou i es necessari  fer noves contractacions: primer fan acomiadaments massius de personal preparat i coneixedor del servei i ara es veuen obligats a contractar-ne de nou. En altres casos, el que es contracta, com en el cas de l’Ibanat, és més personal directiu a pesar d’haver fet una reducció dràstica de treballadors.

Però allà on augmenta més la partida de personal és a IB3, l’instrument de propaganda electoral del PP que es troba en fallida tècnica, i que sobreviu de manera quasi exclusiva de les subvencions públiques, veu augmentada la partida destinada a pagar els salaris dels gestor de l’ens al mateix temps que es redueix el nombre de periodistes i la seva programació.

Share This