Les darreres informacions publicades als mitjans de comunicació confirmen el que EU va publicar fa dos mesos, quan esclatà el cas.

El batle és el responsable d’aquest desgavell i, per tant, hauria de dimitir.

oposicions policia local PalmaTal com va advertir Esquerra Unida el passat 18 de setembre «més prest que tard sortiran a la llum dades concretes sobre molts d’altres comportaments irregulars i aleshores es veurà clarament que la voluntat del batle de Palma ha estat la d’ocultar el problema i no la de fer prevaldre la veritat». I aquestes dades, com va pronosticar EU, es varen publicar ahir.

En la trama de l’oposició fraudulenta de la Policia Local de Palma existeix un vincle ferm entre els càrrecs públics del PP i els policies als que els hi varen facilitar les preguntes de l’examen: confiaven en ells per compartir afiliació al PP.

Esquerra Unida de Palma ja va deixar entreveure, el passat 12 de setembre, que un dels problemes de fons en l’afer de les oposicions era el model de seguretat ciutadana que s’estava duent a terme durant la legislatura del batle Isern. Aquesta tesi queda referendada amb les declaracions d’Adrover en referència a les intencions de Vera.

Això és el que va publicar EU en referència a aquest tema: «Mateo Isern ha de comparèixer públicament per donar explicacions del model de seguretat ciutadana que està aplicant a Palma. Aquesta pregunta duu associades altres, com quins mitjans i quins procediments s’estan fent servir per facilitar que determinats membres del cos puguin ascendir en l’escala de comandament.»

Finalment només ens queda recordar que, per molt que Mateo Isern intenti exculpar-se, per molt que intenti protegir-se darrera de càrrecs entremitjos, la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, als seus articles 124, punts 4j i 5 explica de forma inequívoca que és indelegable la responsabilitat de la caporalia de la Policia Local.

Aquesta responsabilitat és exclusivament del senyor Isern, és indelegable, i qualsevol acció que pretengui reparar el mal fet, tant a la imatge de la Policia Local com a l’Ajuntament de Palma i la seva ciutadania, passa inexorablement per les seves mans. En darrera instància, Isern és el responsable i culpable d’aquest desgavell, i tot i que no està de moda, al·ludint al principi de responsabilitat política, el batle hauria de dimitir.

Share This