Les retallades de Bauzá en l’administració autonòmica perjudiquen serveis essencials

 

acomiadaments massiusBauzá presumeix d’haver racionalitzat l’administració autonòmica eliminant llocs de feina ineficaços i empres i consorcis públics. Realment la “poda”, entre jubilacions no cobertes, acomiadaments i interins que no es contracten, ha estat espectacular i ha anat més enllà que a qualsevol altra comunitat autònoma, però no és cert que s’hagi produït bàsicament per racionalitzar sectors sobre dimensionats. Bàsicament les retallades han anat a parar a serveis essencials per a la ciutadania , generant una pèrdua de qualitat d’aquest serveis molt importants: la reducció principal s’ha produït en la sanitat, la prevenció d’incendis i, molt especialment, en l’educació que ha perdut ja 2.000 professionals.

 

L’executiu Bauzá, en poc més de dos anys, ha reduït en un 10% el nombre de treballadors de la comunitat autònoma, el doble de la reducció mitjana del conjunt de comunitats que es situa en un 4,9%.

Aquestes polítiques no són innocents ni obeeixen exclusivament a l’obsessió per l’austeritat, sinó que tenen l’objectiu molt clar d’afavorir les privatitzacions, com passa en la sanitat que cada vegada compte amb més convenis o a les escoles privades, que tornen a recuperar alumnes després que n’haguessin perdut per motiu de la crisi.

 

Les polítiques extrema de Bauzá ha provocat que els ciutadans de les Illes tenguem cada vegada pitjors serveis ,ja sigui en l’assistència social, en la sanitària o en l’educativa. Aquest últim sector ha patit especialment la fúria de Bauzá, ja que s’ha vist obligat a impartit les classes amb menys professors i amb més alumnes per aula i amb la reducció de professorat de suport. Per a completar el panorama, s’obliga als centres a aplicar un caòtic TIL per al qual no estan preparats ni els docents ni els alumnes. Les famoses autopistes de l’educació s’han convertit en un empitjorament dràstic de les condicions d’escolarització.

 

Per a completar el panorama, el govern central també ha practicat una retallada en el que són serveis propis, que també és el doble de la que s’ha fet en el conjunt de l’Estat i afecta a serveis tant saturat com és el de Justícia o a la manca d’efectius policials.

 

Aquest és el resultat a les Illes de les polítiques del PP, un empitjorament generalitzat de tot allò que és públic i que dóna servei als ciutadans i una aposta per desplaçar cap a empreses privades als ciutadans que vulguin que les seves demandes siguin ateses. Això si, sempre que disposin de recursos econòmics suficients, que no està a l’abast de la majoria de la població que pateix els efectes de les retalladles.

Share This