Aquestes persones no obtenen cap benefici de la suposada recuperació

aturats sense prestacioSegons informació oficial del servei d’ocupació, quatre de cada deu persones que es troben inscrites com a demandants d’ocupació no perceben cap tipus de prestació. En realitat són moltes més, ja que hi ha una part important de les persones sense feina, com demostren les xifres de l’EPA, que no s’inscriuen per l’absoluta inutilitat d’aquest tràmit si no es té dret a prestació, ja que la inscripció no suposa cap millora en relació a la possibilitat de trobar feina.

No és gens aventurat afirmar que la majoria dels aturats no reben cap tipus d’ajuda pública. Per altra part les percepcions d’aquells que encara n’obtenen alguna són cada vegada més petites, ja sigui per la reducció dels salaris, del període treballat o per la modalitat que cada vegada s’estén més de treball a temps parcial. En conjunt, tot això suposa una reducció molt important dels ingressos generats per l’activitat laboral dels empleats.

Si creiem les repetides afirmacions de sortida de la crisi que fan tant Rajoy com Bauzá i tota la colla de propagandístic mediàtics de PP, haurem de concloure que aquesta recuperació no afecta  atots per igual. Gràcies a la “gran aportació per a la Humanitat” que suposà la Reeforma Laboral, com diu la senyora Botella, no solament s’ha expulsat molts treballadors del mercat de treball, sinó que els que han pogut mantenir un lloc de feina veuen com es redueix sistemàticament el seu salari, alhora que empitjoren les seves condicions de feina.

Fa uns dies es coneixien les valoracions de diversos sectors empresarials en relació als beneficis de la temporada turística. La conclusió era unànime: els beneficis han anat a parar bàsicament a la indústria hotelera, han tengut molt poca incidència en altres sectors i no han suposat millora per als treballadors ,que no han vist un augment significatiu de llocs de feina ni cap millora en les percepcions salaries. El fet que una petita part de la societat que mai ha patit la crisi augmenti els seus guanys no es pot entendre com una millora econòmica, almenys per a la gran majoria de la societat.

EU entén que, abans que fer declaracions triomfalistes, el que haurien de fer els responsables polítics és reconèixer la profunditat de la crisi i com aquesta colpeja els sectors més desafavorits. Mentre no es generin llocs de feina estables, a jornada completa i amb salaris dignes ,no es podrà dir que pels treballadors hi hagi símptomes de recuperació. Mentre hi hagi un gran nombre de persones que ni troben feina ni reben cap suport per part de les administracions, haurem d’arribar a la conclusió que els efectes de la crisi cauen exclusivament sobre els més febles, mentre que els poderosos milloren la seva situació gràcies a les polítiques del PP.

EU afirma que aquesta situació és insuportable i que és imprescindible que les administracions es centrin en les necessitats reals dels ciutadans. No és acceptable que hi hagi una millora dels beneficis empresarials mentre tanta gent no troba feina ni rep cap tipus d’ajuda. El drama d’aquestes famílies no pot seguir essent ignorat com fins ara.

Share This