A pesar del que digui Bauzá, estam molt pitjor que quan ell va accedir a la presidència del Govern

no es crea empleoEn el conjunt de l’Estat, el mes de novembre ha suposat la reducció en 2.475 el nombre d’aturats inscrits en el servei d’ocupació. En còmput interanual també hi ha hagut una reducció de les persones inscrites en 98.909 (un 2,02%). Això ha fet que una vegada més el govern celebri les bones dades i anunciï la millora de la situació econòmica, però al govern se li oblida valorar una dada molt més significativa: el mateix més en que, suposadament s’ha produït una reducció del nombre d’aturats inscrits, que sembla que s’hauria de correspondre amb la creació de llocs de feina, hi ha inscrites a la seguretat social un total de 66.829 persones menys que el mes anterior. En còmput anual s’han perdut 237.505 inscripcions, cosa que ens situa en xifres inferiors a les de novembre de 2002, que són les últimes que es faciliten.

Aquestes xifres demostren que hi ha una continuada pèrdua de llocs de treball al llarg de tot el 2013, a pesar de les afirmacions de Rajoy i de la ministra d’ocupació. El fet que això no quedi reflectit en el nombre d’inscripcions al servei d’ocupació no hauria de servir per donar explicacions optimistes sinó tot el contrari: si es segueix destruint ocupació i, no obstant, disminueix el nombre d’inscrits només es pot deure a l’absoluta inutilitat de la inscripció com a mesura per a cercar feina, a més del fet que un nombre importants d’aturats hagin abandonat el país per manca d’oportunitats laborals.

Pel que fa a Balears les xifres deixen palesos els efectes de l’economia extremadament estacional que patim, ja que la comunitat que suposadament encapçalava la creació de llocs de feina veu com augmenten en quasi un 11% el nombre d’inscrits, en un moment en que en el conjunt de l’Estat es produeix una mínima reducció. També en el cas de les Illes la diferència entre pèrdues d’afiliació a la seguretat social, que es situa entorn al 15%, i nombre de persones inscrites en el registre, és molt superior, pels mateixos motius que en el total estatal.

En el cas de les Illes, el total interanual suposa un reduïdíssim augment del nombre de cotitzants del 0,33%, però aquestes xifres tampoc abonen l’optimisme: en realitat s’ha produït un reducció de les hores cotitzades per la proliferació dels contractes a temps parcials. Aquest fet, conjuntament amb la realització d’hores extra que no es paguen ni cotitzen, indiquen que la recuperació econòmica només va a  favor d’alguns –els de sempre- però que no beneficien ni las treballadors ni a les arques públiques.

Davant aquesta situació és molt comprensible el desànim de la població, ja que no es creen llocs de feina nous i les condicions de treball i de salaris dels que es mantenen empitjoren dia rere dia. Per altra part, cada vegada són més els treballadors en atur que es queden sense cap prestació. Però pels nostres governants aquest desànim, que està darrere la no inscripció en el servei d’ocupació, és una gran notícia, tant allunyats estan  de la realitat que pateix la majoria.

 

Share This