La proposta empresarial de congelació de salaris és d’un egoisme inaudit

conveni treballadors hoteleriaEl gerent de la Federació Hotelera de Mallorca torna a demostrar l’extraordinari egoisme d’aquest sector empresarial i, després de constatar que aquest any els hotelers han obtingut uns beneficis extraordinaris, que esperen superar la propera temporada, propugna una congelació salarial per als treballadors, al mateix temps que demana major flexibilitat laboral. Per aquest objectiu, el gerent té la barra de demanar col·laboració i evitar la confrontació als treballadors de l’hostaleria.

Davant aquesta demanada indecent del col·lectiu empresarial més poderós de les Illes, sistemàticament beneficiat per les polítiques públiques i profundament insolidari amb altres sectors empresarials als que tracta d’excloure del negoci turístic amb pràctiques com el “tot inclòs” i la realització d’activitats i negocis impropis en els hotels, EU vol manifestar el següent:

  • Els treballadors de l’hostaleria han vengut perdent poder adquisitiu i drets laborals al llarg dels darrers anys, amb l’excusa d’una crisi econòmica que el sector hoteler no ha patit.

  • Les expectatives per a la propera temporada són tant bones que està permetent als hotelers contractar places amb augments de preus considerables.

  • El sector hoteler és el beneficiari principal d’un seguit d’inversions públiques que es paguen en base als imposts de tots els ciutadans. Així ens trobam que les infraestructures aeroportuàries, de carreteres, de subministrament i depuració d’aigües i moltes d’altres estan sobredimensionades en relació a les necessitats dels residents, per a donar servei a la indústria hotelera. Així mateix són els beneficiaris principals de les polítiques públiques de promoció. Fins i tot, les infraestructures sanitàries o les dotacions de les forces de seguretat estan dissenyades per atendre també les necessitats dels clients del hotels.

  • El sector hoteler s’ha negat sempre a retornar una part mínima dels seus beneficis per a contribuir a la despesa pública que genera les atencions que es presten a aquest sector, com va quedar demostrat amb la seva bel·ligerància contra l’ecotaxa, un impost absolutament raonable que s’aplica sense problemes en molts altres indrets.

  • La bona temporada turística no ha suposat cap augment significatiu de les plantilles legals, l’excés de treball s’ha resolt mitjançant jornades abusives, no cotitzades, “externalització” de serveis, augment de la càrrega de treball o contractació de becaris i treballadors sense assegurar.

La promesa que fan ara de que amb la congelació salarial es faran més contractacions no és creïble donada l’experiència. En qualsevol cas, per a EU la qüestió no és que hi hagi més treballadors contractats amb menors salaris per a mantenir l’extraordinari benefici empresarial, sinó una millor distribució dels guanys de la indústria turística: és necessari que els empresaris guanyin una mica menys perquè pugui haver més personal treballant amb salaris i condicions laborals dignes. Si fos així, a més dels beneficis personals pels treballadors del sector, s’aconseguiria reduir les llistes de l’atur i es generaria una major capacitat de consum que beneficiaria als altres sectors econòmics.

EU anima als sindicats del sector de l’hostaleria a defensar amb fermesa els drets dels treballadors davant les provocacions d’una patronal egoista i avariciosa. La confrontació l’està fent la patronal del sector i és necessària una resposta potent davant aquesta provocació. De que s’aconsegueixi un conveni digne depèn no només l’economia i la salut laboral dels seus treballadors, sinó que aportaria beneficis al conjunt de l’economia.

Per últim, EU reclama de les administracions públiques un control estricte de la legalitat laboral i fiscal al sector de l’hostaleria i que s’acabi el tracte de favor que reben les empreses d’aquest sector.

Share This