La societat civil es veu obligada a substituir la manca d’actuació de les administracions públiques

usib logoAl si de la UIB ha sorgit una iniciativa solidària que mereix el màxim reconeixement social pels seus objectius d’assegurar que cap estudiant es vegi obligat a deixar els seus estudis universitaris per manca de recursos econòmics. Aquest és l’objectiu amb el que s’ha creat l’Associació Universitat Solidària Illes Balears, una forma d’autoorganització social que pretén atenuar la manca de polítiques educatives que fomentin la igualtat d’oportunitats entre tots els estudiants.

La política antisocial i antieducativa del PP, augmentant les taxes universitàries i reduint les beques, coincidint en un moment en que es redueixen els ingressos de les persones assalariades o treballadors autònoms fa que molts estudiants procedents d’aquests sectors socials, o del que es solia conèixer com a classes mitjanes, no puguin sufragar les despeses imprescindibles per a mantenir els estudis universitaris als seus fills, que tampoc tenen moltes possibilitats d’aconseguir algun ingrés compatibilitzant els estudis amb alguna feina que no poden trobar, donat el nivell de l’atur.

La política del PP porta a una universitat elitista de la que quedin excloses les capes socials populars i a la que només tenguin accés les més benestants, en el que és un retrocés històric en el procés de reducció de desigualtats mitjançant el coneixement i la possibilitat d’accedir a estudis superiors per part dels estudiants preparats amb recursos econòmics escassos.

La iniciativa de l’Associació, tot i que només podrà suplir en part la manca de polítiques públiques, podrà atenuar les dificultats d’una part dels estudiants per tal d’evitar que es vegin obligats a abandonar els estudis. EU celebra que sorgeixin aquest tipus d’iniciatives solidàries des de la societat al mateix temps que creu que s’ha de seguir lluitar per tal de canviar l’actual política educativa i per implantar un nou model que no exclogui ningú dels estudis superiors per manca de recursos econòmics.

 

Share This