La zona d’accés d’usuaris, des de l’aparcament fins al hall, es troba pràcticament a les fosques

Des de fa setmanes, com es pot veure a la foto adjunta, la zona d’accés a l’entrada principal de l’Hospital de Manacor es troba amb una il·luminació totalment insuficient. És un espai que obligatòriament s’ha de fer a peu, incloent els usuaris amb qualque tipus de minusvalia, on es troben diversos obstacles com jardineres i pilons de metall, així com un paviment que comença a donar mostres de desgast, amb el risc innecessari que aquesta situació provoca. Esquerra Unida ha pogut comprovar que un cop franquejades les portes d’entrada, la il·luminació és suficient. L’aparcament també es troba il·luminat correctament.

Aquesta àrea d’entrada és responsabilitat de la gerència de l’Hospital de Manacor, per tant Esquerra Unida demana que s’hi posi remei amb la màxima prioritat abans que haguem de lamentar accidents greus. A més de la pobre imatge que dona tot un hospital comarcal, referent sanitari de molts de municipis de Mallorca.

 

2013-12-11 entrada Hospital de Manacor

Share This