Els fets ja coneguts tenen prou entitat per motivar la intervenció d’ofici de la fiscalia anticorrupció. En tot cas, ens reservam la possibilitat de fer-ho pel nostre compte en funció de l’evolució dels esdeveniments.

 

El desastre urbanístic generat pel PP dóna ales als pitjors especuladors

 

especulacio manacor des 2013El cas de la demanda d’expropiació forçosa d’una parcel·la de sòl rústic situada devora la Torre Florida de Manacor, és la demostració evident del desastre de la política urbanística portada al llarg dels anys en aquest municipi per part del PP i de l’actual alcalde, Toni Pastor, que ja porta 10 anys al càrrec.

Que hi hagi 17 espais situats en sòl rústic que apareguin recollits en el planejament  municipal com a zones verdes, sense cap vinculació a nuclis de població, és un monumental frau de llei, que s’ha generat per tractar d’amagar que el desenvolupament urbanístic del municipi s’ha produït sense respectar els mínims legals d’aquest espais.

Les zones verdes, com altres equipaments públics s’han d’obtenir per l’ajuntament mitjançant les cessions gratuïtes que ha de fer obligatòriament els promotors de les urbanitzacions. El tracte de favor cap el propietaris i la connivència amb els especuladors ha fet que l’ajuntament del PP “perdonàs” aquestes cessions obligatòries i situàs unes suposades zones verdes, que no es pensaven desenvolupar mai, fora dels nuclis de població, en ple sòl rústic sense cap utilitat ciutadana.

Aquesta brutal irresponsabilitat de l’ajuntament pot tenir un cost elevadíssim per a les arques municipals, hipotecant el futur de l’ajuntament per molts anys, ja que els propietaris de tots els espais classificats d’aquesta manera absurda, que estableix una càrrega innecessària sobre els seu propietaris, tenen dret a demanar l’expropiació forçosa dels ses terrenys, que passarien a ser propietat de l’ajuntament sense cap utilitat pràctica per un preu que, en qualsevol cas, seria molt elevat.

L’equip de govern municipal, encapçalat per Toni Pastor no ha volgut o no ha sabut aprovar un instrument de planejament que respecti els mínims legals i ni tant sols ha estat capaços d’adaptar les NNSS al Pla Territorial de Mallorca. Tot això està a l’origen de l’actual situació dramàtica.

Davant la porta oberta, un grup d’empresaris de Manacor vinculats a l’especulació més ferotge i acostumats al tracte de favor que han rebut habitualment per part de les institucions del PP, han maquinat una operació indecent per a obtenir guanys a canvi de res, amb la intenció d’espoliar l’ajuntament en benefici propi. Per aquesta operació vergonyosa, a més de la porta oberta per l’ajuntament, han comptar amb la incomprensible col·laboració del Jurat Provincial d’Expropiació, que ha modificat la seva valoració amb una decisió que sembla de tot punt prevaricadora, afavorint descaradament uns especuladors sense escrúpols.

Que el Jurat Provincial d’Expropiació consideri que aquest terreny, un bocí del cap que envolta Manacor, és un sòl urbà consolidat, seria una broma de mal gust, si no fos pel efectes dramàtics que pot produir sobre el municipi. Aquesta classificació ofèn la intel·ligència dels ciutadans i va contra les seves pròpies decisions,  ja que havien dictaminat anteriorment que es tracta d’una porció de sòl rústic, cosa que és ben evident.

Des d’EU ens fem unes preguntes que hauria de respondre aquest Jurat: Com han passat aquest terreny de la classificació de rústic a la d’urbà consolidat, si no s’ha fet cap tipus de transformació d’ells? Com és possible que es passi d’una valoració de 82.565 euros a una de 14.731.616? De quina manera els especuladors tenien coneixement previ de que acabaria dient el Jurat?

La banda d’especuladors que el 2009 compraren aquest terrenys sense cap valor urbanístic i sense cap voluntat de transformar-lo, ja devien saber el que feien quan pagaren un preu tant exagerat com 1,8 milions, era qüestió d’esperar que arribàs una resolució propícia i ara l’han aconseguit.

Si aquesta operació els sortís bé seria un premi a l’especulació urbanístic més descarada practicada per un grup de característiques mafioses, que ha comprat altres indrets de la mateixa manera i amb les mateixes intencions. Davant un grup d’aquestes característiques ni l’ajuntament ni cap institució democràtica pot entrar a negociar, sinó que ha de posar tots els mitjans jurídics al seu abast per fer fracassar les seves intencions al mateix temps que denunciar les més que possibles conductes delictives.

EU exigeix una reacció ràpida i contundent per part de l’ajuntament de Manacor, que deixi ben clar que en cap cas acceptaran les reclamacions dels especuladors i que recorreran la resolució del Jurat d’Expropiació davant els tribunals. Al mateix, exigim que si de l’examen de la documentació es desprenen actuacions delictives de qualsevol de les parts, s’interposin les denuncies corresponents. Entenem que els fets ja coneguts tenen prou entitat per motivar la intervenció d’ofici de la fiscalia anticorrupció. En tot cas, ens reservam la possibilitat de fer-ho pel nostre compte en funció de l’evolució dels esdeveniments.

Per altra part exigim una revisió urgent i en profunditat del planejament municipal que l’adapti a la legalitat, que situï les zones verdes en indrets urbans, allà on tenguin utilitat ciutadana, eliminant aquelles que situaren en sòl rústic, que no tenen cap utilitat pública i que es troben en la base de les operacions especulatives que s’estan produint.

Share This