Resulta escandalós que els consellers cobrin per assistir al Parlament

 

Consellers Govern presidit per BauzaEl Govern balear, a més de reduir dràsticament els serveis, ha aplicat una duríssima política d’austeritat en el sector públic, que ha portat a fer fora milers de treballadors i ha reduït de manera molt significativa les retribucions d’aquells que mantenen els seus llocs de feina. Aquesta reducció, emperò no afecta a lats càrrecs o personal administratiu de confiança que han vist com fis i tot augmentaven.

 

Però on demostra més la diferència de tracte que reben el comú dels ciutadans o els treballadors públics en relació al que cobren els dirigents i, especialment, els membres del Govern. Que en uns pressuposts d’austeritat i de retallades es mantinguin les prebendes i els sobresous dels membres del Govern és escandalós i ofensiu. En aquesta època de crisi i de retallada generalitzada de les percepcions salarials, els membres del Govern no només cobren el seu salari com a consellers sinó que ho complementen amb percepcions extra per assistir a consells d’administració d’ens públics, dins les funcions pròpies dels seus càrrecs. Tant o més incomprensible que això és el fet de que cobrin per assistir als plens del Parlament, com si això fos una feina extra i no una de les primeres obligacions dels governants democràtics.

 

 L’excusa del PP per a no retirar aquestes males pràctiques és patètica, ja que l’únic que se’ls ocórrer dir per a justificar el que és injustificable és que això ja es feia abans, com si el que els seus antecessors fessin les coses malament els autoritzàs a mantenir aquests sobresous irregulars. A més, que l’actual situació d’austeritat extrema obliga als representants públics a aplicar-se la mateixa medecina que recepten i a ser exemplars en el maneig dels recursos públics, especialment les retribucions pròpies.

 

EU exigeix la renúncia dels consellers del Govern a cobrar sobresous per assistència a reunions que són pròpies dels seus càrrecs. Al mateix temps que reiteram que el Parlament no hauria de pagar cap dieta als consellers ni el salari complet als diputats que no tenguin dedicació exclusiva i mantinguin activitats lucratives al mateix temps que les retribucions parlamentàries.

 

Share This