No s’ha de negociar res amb els especuladors sinó deixar que actuï la Justícia

 

El solar a Manacor en questioEl cas de la demanda d’expropiació forçosa d’una parcel·la de sòl rústic situada devora la Torre Florida de Manacor, ha deixat palesa la incapacitat del PP i del batle Pastor per a gestionar l’urbanisme del municipi. Han estat incapaços de situar zones verdes en els espais urbans accessibles als ciutadans, i s’han dedicat a dibuixar-les en sòl rústic, sense cap utilitat per a la població i sense cap voluntat de que efectivament esdevinguin espais lliures públics de naturalesa urbana.

 

Aquest desastre urbanístic, que generarà molts problemes a l’ajuntament i el deixa en mans dels especuladors, exigeix explicacions clares i contundents de la primera autoritat municipal, especialment una vegada que s’ha conegut que el batle Pastor havia negociat amb el grup d’especuladors que s’han fet amb la propietat dels terrenys classificats com a zona verda de Torre Florida. Antoni Pastor hauria de respondre, almenys, a les següents qüestions:

 

  • Per quin motiu, el planejament de Manacor situa 17 zones verdes en sòl rústic?

  • Quina gestió urbanística es volia fer d’aquests indrets?

  • Com pensava l’ajuntament accedir a la propietat d’aquestes zones verdes de caràcter públic?

  • Per quin motiu no s’utilitzaren els mecanismes, prevists en la llei, de cessions gratuïtes dels promotors per a dotar al municipi d’espais lliures i equipaments?

 

Per altra part, una vegada conegut que Antoni Pastor havia negociat amb els especuladors, ha d’explicar clarament quines promeses els havia fet i quins compromisos i a canvi de què havia adquirit.

 

Per la seva part, el grup d’empresaris especuladors haurien d’explicar quina informació privilegiada i quines promeses manejaven quan compraren per 1,8 milions uns terrenys rústics valorats en poc més de 82.000 euros. Així mateix, haurien d’explicar si han fet alguna inversió que justifiqui el guany de 13 milions per una compra-veda amb una finalitat exclusivament especulativa.

 

No s’acaben aquí les explicacions necessàries: és imprescindible que s’expliqui també el Jurat d’Expropiació, que ha passat de valorar els terrenys en 82.000 euros als més de 14 milions que reclamen ara els nous propietaris. Especialment haurien de dir com és possible que passin a considerar sòl urbà consolidat un terrenys rústic en el que no s’ha fet cap transformació i en el que no s’ha mogut ni una pedra.

 

EU afirma que no hi ha res a negociar amb els especuladors i que el que ha de fer l’ajuntament és impugnar, amb tots els mitjans legals al seu abast, la valoració del Jurat d’Expropiació. No seria acceptable de cap de les maneres que es produís un acord mitjançant el qual l’ajuntament es donàs per satisfet amb una rebaixa de les prestacions dels especuladors. L’oposició davant aquesta maniobra indecent ha de ser frontal, sense estalviar mitjans. Arribar a qualsevol acord amb aquestes conductes indesitjables obriria un precedent que no és admissible.

 

EU entén que aquestes maniobres especulatives que, necessàriament, han comptar amb informació privilegiada i prevaricació, no han de quedar impunes i que és necessària la intervenció de la fiscalia anticorrupció. No es pot esperar a que es consumi el negoci indecent i dins uns quants anys es constati que hi ha hagut malversació de cabdals públics en una operació feta amb mètodes delictius.

 

Per últim, EU considera que aquests fets demostren la urgència de la revisió del planejament municipal de Manacor. Una revisió que, entre d’altres coses, ha de suposar l’adquisició de sòl públic per la via legal de les cessions, eliminant les zones verdes innecessàries i absurdes, situades en sòl rústic, que poden ser una font inesgotable de conflictes. 

Share This