Les dramàtiques xifres d’atur desmenteixen qualsevol valoració optimista

soib 2013L’any 2013 a punt d’acabar ho farà amb més de 150.000 persones inscrites com a demandants d’ocupació a les llistes del SOIB. Aquesta xifra, absolutament dramàtica desmenteix qualsevol afirmació optimista, de les que tant agraden ala dirigents del PP, sobre la recuperació econòmica i la sortida de la crisi.

La crisi segueix amb gran intensitat afectant les classes treballadores i antigues capes mitjanes de la societat, que veuen com empitjoren dia rere dia les seves condicions de vida. La recuperació només la perceben els sectors socials més afavorits i les grans empreses, bancs i elèctriques, però això no redunda  en una major ocupació ni en una recuperació dels nivells de benestar dramàticament reduïts des de l’inici de la crisi.

Mentre es mantinguin unes xifres d’atur tant dramàticament altes no es podrà parlar amb rigor de recuperació económica. Que unes quantes empreses vegin millorades les seves expectatives de negoci no suposa una millora general sinó, moltes vegades, tot el contrari, ja que aquesta millora es produeix en base a la reducció del nombre de treballadors i des seus salaris.

Aquesta crisi estafa ha servit per a redistribuir les rendes, augmentant les diferències socials i el repartiment injust de la riquesa. Mentre alguns sectors privilegiats veuen augmentats els seus beneficis, la gran majoria de la població ha empitjorat de manera molt significativa. Entre aquells que pateixen amb més intensitat la crisi es troben els que han perdut el seu lloc de feina o els que cerquen infructuosament la primera ocupació. Que a les Illes Balears hi hagi més de 150.000 persones en aquesta situació demostra el gran fracàs de les polítiques desenvolupades pel PP en termes d’igualtat social, encara que alguns del beneficiaris de les seves polítiques vegin millorats els seus beneficis.

El drama de l’atur es veu agreujat pel fet que cada vegada són més els que esgoten les seves prestacions, que es redueixen de manera sistemàtica. Tenint en compte que en molts casos aquestes prestacions són els únics ingressos que entren a la unitat familiar, no pot sorprendre que augmentin els menjadors socials, que en moltes llars es passi fred per no poder fer front als rebuts elèctrics o que es segueixin expulsant famílies dels seus domicilis pels desnonaments que continuen promovent els bancs contra els que no poden fer front a unes hipoteques abusives. Aquesta és la recuperació econòmica del PP!

Share This