El mes passat va ser privatitzat el pàrquing de l´aeroport d´Eivissa. L´empresa Saba Aparcamientos fou l´adjudicatària per a la gestió integral de catorze aeroports –per un període de cinc anys prorrogables dos més-, entre d´ells, el d´Eivissa.

És una passa més en el procés de venda de l´organisme públic AENA, iniciat durant l´anterior legislatura de Zapatero i confirmat i profunditzat en l´actual. Si en un principi es pensava privatitzar el 49% de l´ens, ara es parla del 60%, amb la qual cosa la majoria quedaria en mans privades, i no en mans de l´Estat.

Primer es va malvendre el servei de controladors de la torre de control a l´empresa FerroNats –participada, como no, per Ferrovial-. Els vint-i-un controladors aeris que hi treballaven –i que havien superat una preparació de 22 mesos i 180 hores de pràctiques– foren reubicats a altres torres de control de l´Estat gestionades encara per AENA i substituïts per deu controladors que han realitzat un curs de 5 mesos i unes pràctiques de 90 hores. La Unió Sindical de Controladors Aeris ja avisà del perill que això suposava en termes de reducció de seguretat aèria, però el canvi va tenir escassíssima oposició política i empresarial.

Des de començaments de l´any 2013 el Comitè de Centre de l´aeroport d´Eivissa ha vingut assenyalant –lamentablement amb poc èxit mediàtic i escàs recolzament social, polític i empresarial– les conseqüències que pot tenir la política de retallades en la qualitat del servei i el nivell de seguretat en les operacions aèries a l´aeroport. La reducció de plantilles –que no compleix l´acord de 2004 sobre plantilla mínima i que és generalitzada a tos els aeroports estatals, l´externalització de serveis –com el de la torres de control i ara el pàrquing– i l´eliminació del servei mèdic des de l´octubre del 2012 són només alguns dels símptomes del procés de privatització del nostre aeroport.

Cal recordar que l´aeroport eivissenc és la principal porta d´entrada a Eivissa i Formentera i que per aquesta raó és fonamental en l´economia insular. Només cal fixar-se en que cada any un dels principals indicadors a l´hora de valorar la temporada turística és la xifra de passatgers que hi transiten. Un aeroport considerat i gestionat com a un servei públic serà beneficiós per a les illes; un aeroport gestionat com a una empresa privada que busca el benefici econòmic a curt termini i castigat per les retallades en els serveis no pot fer més que perjudicar la imatge i la pròpia economia de la destinació.

Una destinació turística amb un servei aeroportuari de baixa qualitat i seguretat dubtosa perd atractiu per als passatgers i també per a les pròpies companyies aèries, que no voldran fer front a les elevades taxes que els imposarà la gestió privada d´AENA ni córrer riscos en seguretat.
Cas a part mereix la valoració d´unes obres d´ampliació dels aeroports públics –l´eivissenc i d´altres– de dubtosa necessitat, elevadíssims costos i deficiències de construcció; es tracta, sens dubte, d´embolicar bé el regal que després es farà a les empreses privades que optin a la gestió aeroportuària.

Esquerra Unida d´Eivissa i Formentera ha vingut denunciant des de fa mesos l´opacitat i l´ocultisme de tot el procés de privatització de l´ens públic. Arrel d´una sentència judicial que declarava improcedent l´acomiadament d´un operari del pàrquing de Palma, el gener d´aquest any el grup parlamentari d´Izquierda Plural es va interessar pels serveis que AENA té subcontractats a molts aeroports. Fins i tot el propi Govern balear va reconèixer que el Govern central no li aportava gaire informació, encara que aquest fet no va ser obstacle perquè el Consell Consultiu de Privatitzacions n´emetés un informe favorable.

Com han fet els sindicats, hem realitzat reiterades crides a la mobilització dels sectors interessats, atès que unes illes que viuen del turisme –i més quan aquest arriba fonamentalment per l´aeroport- no es poden permetre veure en mans privades aquesta porta d´entrada. Per desgracia, però, els sectors empresarials –tan bel·ligerants en altres ocasions– han rebut amb una passivitat sorprenent –tan com la dels dirigents del Consell d´Eivissa– el procés de privatització engegat.

Quan la porta de casa teva i tota la teva economia depenen d´unes mans privades –probablement una multinacional–, que res tenen a veure amb la teva realitat socioeconòmica i que no dubtaran en empitjorar el servei per millorar els seus comptes, és llavors quan casa teva i la teva economia tenen un greu problema. És senzill: quan la porta de casa teva no és teva, tot el que hi passa a dins escapa del teu control.

Coordinador d’Esquerra Unida d’Eivissa i Formentera

Publicat pel Diario de Ibiza el 26 de desembre de 2013

Share This