La pèrdua de protecció als aturats ha estat del 12,5% en un any

 

aturats sense prestacioLes xifres estatals d’atur registrat del mes de desembre han estat clarament positives en relació al mes de novembre o a anteriors mesos de desembre. També les dades d’afiliació a la seguretat social, per a EU les més importants, ja que en molts casos la baixa de les llistes de l’atur registrat només respon més que al desànim dels demandants de feina, han resultat positives, p. erò aquest fet no ens ha de fer oblidar que en el conjunt de l’any 2013 s’han perdut 85.041 afiliacions. És a dir, l’any que acaba ha suposat la pèrdua de llocs de feina en el conjunt de l’Estat

 

Una dada molt preocupant é la cobertura de la protecció als aturats, que ha caigut un 12, 5% el darrer any. Conclusió: a l’Estat s’ha perdut ocupació i protecció social, cosa que en conjunt suposa un empitjorament de les condicions de vida dels treballadors, que s’ha de complementar amb la reducció generalitzada de salaris, l’empitjorament de les condicions de feina i la pèrdua de drets laborals.

 

Pel que fa a les Illes, la reducció de l’atur registrat ha estat ínfima, 283 baixes, molt per davall de la mitjana estatal. No obstant, en còmput anual les xifres són millors que les del conjunt de l’Estat,i dóna la sensació enganyosa de que s’està creant ocupació. Si ens referim a tot l’any 2013, l’atur registrat s’ha reduït en 4.620 persones inscrites. Aquestes xifres es solen interpretar com una reducció substancial de l’atur, per la creació de llocs de feina, però no és així, ja que les afiliacions a la seguretat social només han augmentat un 0,35%, amb 1.192 afiliacions més que l’any anterior.

 

Per a EU la valoració d’aquestes dades és clara: a pesar de la gran temporada turística i de l’augment dels guanys empresarials, la creació de llocs de feina és ínfima i, a més, en general són de pitjor qualitat, amb augment de la temporalitat i dels contractes a temps parcial i amb congelació o reducció de salaris. Si a això afegim la reducció de la protecció social, veurem clarament que la recuperació econòmica només afecta a uns pocs i que la gran majoria segueix patint els efectes dramàtics de la crisi

Share This