mediacio intercultural palmaL’ajuntament de Palma ha acomiadat els 7 mediadors interculturals que venien fent feina al municipi. Aquests treballadors no han estat substituïts i hores d’ara aquest servei no es presta per part de cap institució tot i que des de l’ajuntament s’afirma que serà el Govern qui es farà càrrec d’aquest servei.

 

Eu entén que el traspàs d’aquesta activitat al Govern és un disbarat tècnic, ja que els mediadors interculturals fan una funció de proximitat, que ha d’estar lligada al treball comunitari als barris, que és una competència típicament municipal. Per altra part, l’acomiadament d’aquest treballadors, que són persones amb experiència i coneixement del medi, sens dubte empitjorarà el servei fins i tot en el cas de que sigui assumit per part del Govern.

 

Aquest fet és un dels primers efectes de l’aprovació per part del PP, amb el vot en contra de tots els grups parlamentaris, de la nefasta llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que promou l’eliminació dels serveis que presten els ajuntaments i la seva transferència a altres administracions. En la pràctica, això suposa acomiadaments i una pèrdua de serveis socials.

Per tot això, EU reclama el restabliment immediat del serveis de mediació, amb les mateixes persones que fins ara l’exercien d’una manera satisfactòria.

Share This