Ports IB - Sant AntoniEl Govern balear està disposat a acabar la privatització de ports de la seva competència. Un total de 17 ports (14 a Mallorca, 2 a Menorca i 1 a Eivissa) passaran a mans privades si es culmina aquest procediment en marxa. D’aquests ports només 4, de dimensions molt reduïdes, són estrictament ports esportius, destinats a embarcacions de recreo. La resta compaginen aquesta activitat amb la presència d’embarcacions de pesca i, en alguns casos, amb molls comercials per a l’arribada de viatgers i mercaderies.

 

La justificació que al·lega el Govern per aquesta privatització generalitzada és l’econòmica, pels cànons que pensa cobrar a les empreses concessionàries i la modernització que, suposadament, faran aquestes empreses sense que això suposi cap despesa pública.

 

Davant d’aquest anunci, EU vol fer les següents consideracions:

 

  • L’explotació d’aquests ports no és necessàriament deficitària sinó que pot ser rendible. Si no fos així, cap empresa privada optaria a la seva gestió.

  • La gestió privada, per assegurar els seus beneficis, suposarà un encariment important de les quotes de amarrament. De fet, les quotes dels ports de gestió pública son bastant inferiors als de gestió privada.

  • Els ports pesquers i ,especialment, els que reben regularment viatgers i mercaderies són un servei públic que en cap cas haurien de quedar en mans d’empres privades lucratives.

  • La millora i modernització d’instal·lacions amb aportació d’empreses privades es pot aconseguir amb acords que no suposin la privatització total.

  • Els ports de Ciutadella a Menorca i el de Sant Antoni a Eivissa són instal·lacions molt importants que suposen una segona porta d’entrada marítima amb un gran trànsit de passatgers, vehicles i mercaderies. Aquestes portes d’entrada, les úniques en mans de la CAIB ja que els ports de Maó i d’Eivissa ciutat estan en mans de l’Estat, no poden perdre el seu caràcter de públics, ja que són infraestructures estratègiques.

 Per tot això, EU es manifesta en contra de la intenció del Govern de privatitzar la totalitat dels ports de gestió autonòmica i reclama el manteniment del seu caràcter públic, almenys d’aquells que donen un servei a embarcacions pesqueres o al trànsit de viatgers.

Share This