Cada vegada és més costosa l’educació en un moment en que les famílies veuen reduïts els seus ingressos

llibres de text 2014El Ministeri d’Educació ha reduït en un 40% les ajudes per a la compra de llibres de text, que transfereix a les comunitats autònomes. En el cas de Balears, la reducció és molt pròxima al 50%. Aquesta reducció arriba en el moment en que la posada en marxa de la llei Wert, contestada per la comunitat educativa i les forces polítiques i l’aplicació del TIL a les Illes, igualment contestada, suposen la modificació dels llibres de text i el seu encariment.

L’atac del PP a l’educació pública és constant i permanent i abasta tots els aspectes. Les retallades han reduït molt substancialment les dotacions dels centres, disminuint el nombre de docents i augmentant el d’alumnes per aula, les normatives que s’imposen porten a una educació elitista i doctrinària, amb decisions absurdes (com l’aplicació del TIL) que empitjoren els resultats escolars.

Juntament a aquestes decisions, l’augment de les taxes escolars o la reducció de les beques dificulten extraordinàriament l’accés als nivells educatius superiors, que volen deixar exclusivament per a les classes benestants. Però també en els nivells obligatori i, suposadament, gratuïts de l’educació, cada vegada s’estan posant més dificultat per a que les famílies amb pocs recursos puguin escolaritzar els seus fill. Quan hi ha famílies que no poden ni tant sols garantir una alimentació adequada i suficient als infants, reduir les ajudes per als llibres de text i material escolar i augmentar la despesa mínima a la que han de fer front per poder-los escolaritzar, els pot portar a situacions insostenibles que acabin amb l’exclusió del sistema educatiu. La gratuïtat de l’ensenyament obligatori i la igualtat d’oportunitats esdevenen una autèntica fal·làcia amb les polítiques del PP.

EU reclama la recuperació de les ajudes que ara s’eliminen i l’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per tal de garantir que tots els infants tenguin dret a un ensenyament autènticament gratuït, almenys en el tram de l’educació obligatòria. No fer-ho així, és aprofundir en les desigualtats socials i enviar a la marginalitat a una part de la població amb recursos escasos.

Share This