colapse urgencies son llatzerL’últim exemple el trobam a l’hospital Son Llàtzer, però els episodis es succeeixen a tots els hospitals públics de la Comunitat. En alguns moments hi va arribar a haver més de cinquanta malalts “aparcats” a urgències per manca de llits disponibles on ingressar-los. Aquesta xifra es va anar reduint però és habitual la situació en que més de 20 pacients han d’esperar al llarg d’hores, en molt males condicions als passadissos d’urgències, fins que hi hagi disponibilitat de llits en planta. Tot això passa mentre roman tancada una planta amb 28 llits.

Des de l’IB-Salut s’al·lega que les puntes assistencials són imprevisible i que no es poden evitar situacions com aquesta, però la realitat és que és absolutament habitual que en els mesos d’hivern augmenti la demanda sanitària i les urgències, per la qual cosa és una gran irresponsabilitat tenir tancats recursos existents, que són absolutament necessaris en aquesta època, amb l’objectiu d’aconseguir un miserable estalvi amb personal.

Mantenir en els passadissos d’urgències a un gran nombre de persones, que necessiten l’ingrés hospitalari, empitjora la seva atenció sanitària i elimina la privacitat a la que tenen dret, al mateix temps que col·lapsa el servei d’urgències i dificulta la tasca del personal sanitari.

La insostenibilitat de la situació va portar l’IB-Salut a la contractació urgent i temporal de personal sanitari que permetés obrir els espais hospitalaris necessaris que es mantenien tancats, però això no és més que una mala solució d’urgència. Davant una situació que es repeteix any rere any és una greu irresponsabilitat no actuar en conseqüència i no tenir operatius tots els recursos disponibles.

La Conselleria de Salut i l’IB-Salut demostren contínuament la manca de planificació i les improvisacions davant situacions extremes. És una actitud irresponsable per part del gestors de la sanitat pública, que no preveuen situacions assistencials perfectament previsibles.

EU reclama que tots el mitjans assistencials públics es trobin completament operatius, especialment en moments com aquests en els que s’accentuen les urgències hospitalàries. L’escassíssim estalvi que s’aconsegueix mantenint tancats recursos assistencials necessaris, no justifica el patiment i la manca d’atenció dels malalts i el col·lapse que, de manera reiterada, pateixen els hospitals públics.

Share This