Cobrar un percentatge de les medicines que es subministren a les farmàcies hospitalàries generarà més despesa

 

medicaments14La ministra de sanitat, Ana Mato, no sap què fer per empitjorar les prestacions sanitàries públiques perjudicant als seus usuaris més febles

 

El PP està decidit a reduir les prestacions sanitàries públiques i a perjudicar els seus usuaris de moltes maneres, des d’augmentar fins a límits inconcebibles les llistes d’espera, com a conseqüència de les retallades, a l’establiment de diversos copagaments o l’expulsió de diversos col·lectius del sistema públic.

 

Un dels cassos més sagnants és el del copagament de 47medicaments diferents, que subministren les farmàcies hospitalàries de manera gratuïta fins ara. Es tracta de medicaments que afecten a malalties tant greus com els càncer de mama o de ronyons, tumors cerebrals, leucèmia o hepatitis. Aquest medicaments són imprescindibles per a fer front a aquestes malalties i deixar de prendre’ls pot tenir efectes molt greus per a la salut dels pacients i poden causar, fins i tot, la seva mort.

 

L’excusa habitual per a les retallades és la de l’estalvi i la desincentivació de l’ús abusiu de medicaments. Cap d’aquestes excuses és vàlida en aquest cas: la conselleria catalana de salut ha calculat que el total de l’estalvi que suposaria aquesta mesura per aquella comunitat autònoma seria de mig milió d’euros, a Son Espases es calcula que podria estar en torn a 50.000, aproximadament el 0,1% del total de la despesa farmacèutica. La despesa generada per la gestió d’aquest copagament seria superior als ingressos que produiria. Per altra part, no pot haver-hi cap funció desencintivadora sobre uns medicaments que són imprescindibles i que es subministren sota un estricte control mèdic.

 

Si no hi ha estalvi, si l’ús de medicament és imprescindible, si la seva aplicació suposaria dedicar el personals sanitari a funcions que no li són pròpies i que provocaria enfrontaments amb els seus pacients, quin pot ser l’objectiu d’aquesta mesura que obligaria als malalts a pagar un 10% del seu tractament en malalties molt greus? No hi ha cap explicació lògica sinó és el d’acabar amb la gratuïtat del sistema públics de salut i afavorir les empreses privades.

 

La mesura és tant absurda que ha fet que les comunitats autònomes, encara que estiguin governades pel PP, es resisteixen a aplicar-la.

 

El Consell d’Estat ja ha advertit que el copagament del transport sanitari no urgent no ha suposat ni estalvi ni reducció d’aquest transport, que és imprescindible. Únicament ha provocat molèsties i un esforç econòmic suplementari als seus usuaris, però cap benefici pel sistema públic. Amb el copagament dels medicaments subministrats per les farmàcies, la situació encara seria més greu i més absurda.

 

EU exigeix de la Conselleria de Salut del Govern balear, que no ha iniciat el cobraments, que digui clarament que les farmàcies hospitalàries de les Illes seguiran subministrant aquest medicaments tant necessaris de manera gratuïta.

Share This