uib72Per causa del desmantellament generalitzat de l’Estat social, acompanyat per la retallada de les llibertats individuals, s’està produint un retrocés històric en relació a les conquestes socials i democràtiques. Aquest retrocés ha portat a reviure les institucions caritatives i de beneficència, que serveixen per alleujar els patiments d’una part de la població, però quer no qüestionen el model social terriblement desigual i injust que s’està consolidant.

La UIB també s’apunta a la beneficència i, en una decisió insòlita, ha proposat als seus treballadors, que ja han patit una reducció important dels seus salaris, a destinar una part dels seus ingressos per ajudar els estudiants amb dificultats econòmiques. Davant d’aquesta proposta, EU vol manifestar el següent:

  • Les ajudes a l’estudi dels universitaris, com la resta de polítiques socials s’han de fer des dels pressuposts públics, a partir d’una major recaptació fiscal que, en un sistema progressiu, faci que paguin més els que més tenen. Convendria recordar l’immens frau fiscal que es produeix i que els treballadors són els únics que aporten mes a mes tot el que els correspons, amb les retencions al salari.

  • Els treballadors públics i privats han vist reduïts els seus salaris i a la UIB hi ha un bon percentatge de treballadors amb ingressos molt escassos.

  • Les polítiques del PP són les que han portat a un encariment important dels estudis universitaris en un moment en que es reduïen els ingressos dels estudiants i les seves famílies. Al mateix temps s’ha produït la reducció de beques i ajudes a l’estudi.

  • El nou model social que s’està implantant suposa l’augment accelerat de les diferències. No és acceptable que mentre sectors especulatius o financers augmenten els seus ingressos i reben ajudes públiques o es beneficien d’amnisties fiscals, es segueixin posant càrregues sobre els més febles i, a més, se’ls demani un plus de solidaritat per aquesta “obra benèfica”.

Des d’EU pensam que no és aquest el paper que ha de jugar la Universitat, que el que hauria de fer és exigir la millora dels pressuposts públics, la rebaixa de les taxes i l’augment de les ajudes a l’estudi, amb una actitud reivindicativa davant les agressions que pateix la pròpia Universitat i les classes més desfavorides. Entenem que el paper de la Universitat no és fomentar la beneficència sinó lluitar perquè des dels poders públics es duguin a terme polítiques que redueixin les desigualtats i assegurin el dret a l’estudi de les persones amb menor nivell de renda.

Share This