La reversió de la propietat s’hauria d’haver fet a les institucions públiques i destinar els beneficis a atendre necessitats socials

fortunaLa renúncia del Monarca, per motius d’edat i de salut, de seguir utilitzant el iot Fortuna, un regal de les Balears, per a la seva navegació vocacional hauria pogut ser una bona noticia, si Patrimoni Nacional hagués decidit desfer-se del vaixell i destinar el producte de la seva venda als seus beneficiaris naturals –els ciutadans de les Illes Balears- per atendre alguna de les moltes necessitats socials que tenim. De fet, la Casa Reial va valorar positivament la proposta que va fer EU en aquest sentit, però no es coneix cap actuació per afavorirla tret de la resposta protocol·lària.

EU entén que Fundatur no hauria d’haver estat beneficiària de la “reversió”, que es produirà la propera setmana, dels iot Fortuna, pels següents motius:

  • L’adjudicació del Fortuna a Patrimoni Nacional, per a l’ús de la família reial, era un regal, no un préstec temporal.

  • Els objectius de la “donació” que feren hotelers i banquers (aconseguir publicitat turística en base a les vacances estivals del monarca a Mallorca) ja s’han complert.

  • La participació pública en el conjunt de despeses generats per la compra i manteniment del Fortuna i la seva tripulació són clarament superiors a l’aportació privada.

Per tot això, EU considera que la decisió de Patrimoni Nacional de “tornar” el Fortuna a Fundatur no està justificada, que és una molt mala notícia i una gestió incorrecte del patrimoni públic, que s’hauria d’haver evitat.

Per últim, a la vista d’aquesta situació, queda molt clar que el Govern balear no s’hauria d’haver prestat mai a participar en aquesta operació d’imatge d’alguns personatges poderosos. Si un grup d’empresaris volen fer regals temporals i reversibles a la casa reial o al Sursumcorda, és el seu problema, però les administracions públiques han de gestionar els recursos que els ciutadans posam a la seva disposició d’una altra manera, en benefici de qui més ho necessita i no d’aquells que ja gaudeixen d’extraordinaris privilegis.

Share This