Més de 15.000 llars de les Illes no tenen cap tipus d’ingrés econòmic i una quarta part de les persones depenents no reben cap prestació

colas para raciones de comida - PalmaA pesar de les reiterades afirmacions de sortida de la crisi i de millora de la situació econòmica, la realitat és tossuda i demostra que una part molt important de la població no rep cap benefici d’aquesta suposada millora, i el que és pitjor, no es veu uns voluntat per part de les institucions de corregir aquesta situació, sembla que amb la millora d’algun indicador macroeconòmic o amb l’augment de beneficis de sectors privilegiats ja en tenen prou, i es desentenen de les necessitats d’aquells que s’ho estan passant més malament.

Les dades oficials ens diuen que al tercer trimestre de 2013 hi havia a les Balears 15.300 llars en les que no entrava ni un sòl ingrés econòmic, ja que tots els seus components estaven desocupats i no percebien cap prestació d’atur. Per altra part, segons les xifres que aportà la Consellera Fernández, 4.113 persones, més d’una quarta part de les que tenen un grau de dependència reconeguda, tampoc reben cap ajuda per part del Govern. A aquestes persones s’han de sumar les més de 1.000 que es troben pendents dels llarguíssims tràmits per a obtenir el reconeixement de la seva dependència. Aquestes xifres ens situen a la cua de les comunitats autònomes a pesar de que a les Illes la intensitat de la crisi hagi estat inferior a la mitjana estatal.

EU entén que no es podrà parlar amb rigor d’una millora de la situació econòmica mentre hi hagi tantes persones que ho passen molt malament, mentre no hi hagi possibilitat de trobar un lloc de feina que permeti una vida digna, mentre que les institucions no estableixin mesures efectives de protecció per aquells que queden exclosos, mentre no es redueixin dràsticament els índex de pobresa i d’exclusió social.

Parlar d’una manera triomfalista de la sortida de la crisi no és només una frivolitat política, sinó que és també una ofensa a aquelles persones que es troben en situacions dramàtiques i que no obtenen cap ajuda pública.

EU reclama una nova política que posi en primer terme les necessitats de les persones abans que les xifres macroeconòmiques que afavoreixin només a una part molt petita de la societat, una política que es plantegi com a objectiu basic la reducció de les diferències socials, un millor repartiment de la riquesa i que combati la pobresa i la marginació social provocades per les políticament extremadament liberals i el desmantellament de la protecció social.

Share This