Un estudi de la Universitat demostra que a les Illes es continua destruint llocs de feina estables

destruccio de llocs de feinaEl PP no para de repetir de manera molt insistent, amplificada pels mitjans de la dreta,  que estam sortint de la crisi i que ja es creen llocs de treball. De fet, tant Rajoy com Bauzá volen que només es parli de la suposada millora econòmica i que es deixi de parlar dels impressionants retalls de les llibertats públiques, que s’afegeixen a les retallades socials que practica aquest partit que aplica polítiques de l’extrema dreta.

Però la realitat no és com ens la “venen”, la reducció de les xifres de persones inscrites en els serveis d’ocupació només indica que moltes persones han renunciat a aquest tràmit inútil per desànim, perquè han abandonat el país o perquè han renunciat a cercar feina. Les grans diferències entre les xifres d’inscrits com a demandants i el nombre d’aturats que registra l’EPA, així ho demostren. Però tampoc l’EPA no és un indicador prou fiable de la situació laboral, ja que inclou entre aquells que tenen feina a treballadors amb jornada i salaris tant reduïts que no cobreixen ni de lluny les necessitats socials.

Oficialment, a les Illes hem acabat l’any 2013 amb una reducció del nombre d’aturats i amb un augment de les afiliacions a la seguretat social del 0,37%, però aquestes xifres són completament enganyoses.Segons un estudi del professor d’Economia de la UIB, Llorenç Pou, l’any 2013, les hores de feina treballades i cotitzades es reduïren en un 0,8%, cosa que equival a la destrucció d’uns 3.000 llocs de feina de jornada completa. Això és així perquè els treballadors amb jornada reduïda ja són el 20% i aquest percentatge no para d’augmentar. En realitat, no hi ha creació de llocs de feina sinó que es segueix destruint ocupació estable i reduint les rendes salarials.

Aquest fet té una altra conseqüència indesitjable, que é la reducció d’ingressos de la seguretat social (un 1,9% de gener a novembre de 2013) motivada per la reducció d’hores treballades i dels salaris. Davant aquesta situació, el govern Rajoy reacciona eliminat exempcions en les cotitzacions, cosa que incidirà en una major conflictivitat social i amb noves pèrdues de poder adquisitiu dels salaris.

La gran estafa de la crisi econòmica ha suposat una gran pèrdua de drets socials i laborals i una reducció molt significativa de les rendes salarials en benefici de les grans empreses. Treballadors autònoms i capes mitjanes perden sistemàticament capacitat adquisitiva, al mateix temps que els poderosos augmenten els seus guanys, situant-nos com el segon país més desigual de la UE. Juntament amb això, la cobertura de l’atur i el conjunt d’agudes socials no paren de disminuir. Aquest és el tipus de societat que afavoreix el PP amb les seves polítiques.

Share This